Bijeenkomst kwaliteitsteam 31-1-23
31-01-2023 15:06
Presentatie kwaliteitsteam 31-1-23 lees meer ...
Bijeenkomst kwaliteitsteam
20-12-2022 18:20

In het overleg wordt nu als eerste vooral de nadruk gelegd op de uitwerking van het gebied van de zgn. Groene Tuinwereld en de Weidewoningen.
De Groene Tuinwereld is het

lees meer ...
laatste nieuws Park Vogelenzang
14-02-2022 12:54

In juli 2021 is het terrein dat bestemd is voor het Park Vogelenzang verkocht aan vastgoedbedrijf SVE. 
Vanuit de gemeente is een kwaliteitsteam aangesteld waarin ook

lees meer ...
januari 2022
20-01-2022 18:20

In juli 2021 is het terrein dat bestemd is voor het Park Vogelenzang verkocht aan vastgoedbedrijf SVE. 
Vanuit de gemeente is een kwaliteitsteam aangesteld waarin ook

lees meer ...
Weg vrij voor bouw woningen
29-05-2021 13:25
artikel Haarlems Dagblad  lees meer ...
Raad van State
24-11-2020 13:29

Op 23-11-2020 werd deze zaak besproken in de Raad van State. GGZ InGeest kwam toen met het voorstel terug te gaan naar het aantal van 250 woningen. Erfgoed Zuid-Kennemerland ging

lees meer ...
Beroep tegen bestemmingsplan Park Vogelenzang
09-03-2020 19:31

Inmiddels is bekend geworden dat het bestemmingsplan Park Vogelenzang nog niet onherroepelijk is. Dat komt omdat er beroep tegen het plan is aangetekend door een belanghebbende

lees meer ...
Vaststelling bestemmingsplan Park Vogelenzang
12-12-2019 22:19

Op donderdag 12 december 2019 is door de gemeenteraad van Bloemendaal het bestemmingsplan Park Vogelenzang definitief vastgesteld. Jammer genoeg is de door de Dorpraad fel

lees meer ...
Commissie Grondgebied
13-11-2019 10:07

Op dinsdag 26 november a.s. zal in de commissie Grondgebied het bestemmingsplan Park Vogelenzang worden besproken. De

lees meer ...
Zienswijze dorpsraad Bennebroek
14-05-2019 20:16

14-05-2019 Zienswijze dorpsraad

lees meer ...
aannemen ontwerp-bestemmingsplan
14-03-2019 20:22

Op donderdag 14 maart 2019 is het ontwerp-bestemmingsplan door de meerderheid van de gemeenteraad van Bloemendaal aangenomen. De verkeersontsluiting aan de Groot

lees meer ...
Ontwerp-bestemmingsplan
26-02-2019 13:10

26-2-2019 Het ontwerp-bestemmingsplan Park Vogelenzang is nu gereed en zal -na al tweemaal in de commissievergaderingen Grondgebied besproken te zijn-

lees meer ...
Focusgroepvergadering
14-11-2018 13:00

14-11-2018 Op 14 november 2018 heeft weer een Focusgroepvergadering plaatsgevonden. Daarin heeft de Dorpsraad zich met name zeer kritisch uitgelaten over de mogelijke

lees meer ...
ontwerp bestemmingsplan
19-08-2018 12:52

18-9-2018 Het ontwerp-bestemmingsplan Park Vogelenzang is nu gereed en is behandeld in de commissie Grondgebied op 18 september 2018. Zeer vele vragen (50!) werden gesteld aan

lees meer ...
Woonzorgvoorziening
21-06-2017 12:51

21-6-2017 Op 21 juni 2017 is de feestelijke start geweest van de realisatie door Zorgbalans van bouw van een nieuwe woonzorgvoorziening op het Park

lees meer ...
Focusgroepen
01-11-2016 20:23

De gemeente had ten behoeve van een goede participatie twee focusgroepen in het leven geroepen om omwonenden en belangstellenden mee te laten denken in het gehele proces. De

lees meer ...
Stedenbouwkundig programma van eisen
01-06-2015 13:07
Stedenbouwkundig programma van eisen lees meer ...