Focusgroepvergadering
14-11-2018 Op 14 november 2018 heeft weer een Focusgroepvergadering plaatsgevonden. Daarin heeft de Dorpsraad zich met name zeer kritisch uitgelaten over de mogelijke overschrijding van het totale woningaantal van 250 woningen, terwijl in het Stedebouwkundig Plan altijd een maximum van 250 woningen is aangehouden. Grote zorgen zijn er ook geuit door de Focusgroep over de verkeersafwikkeling en de ontsluiting van het gebied. Adviesbureau Goudappel Coffeng houdt zich momenteel bezig met een aanvullend onderzoek.