Vaststelling bestemmingsplan Park Vogelenzang
Op donderdag 12 december 2019 is door de gemeenteraad van Bloemendaal het bestemmingsplan Park Vogelenzang definitief vastgesteld. Jammer genoeg is de door de Dorpraad fel bestreden wijzigingsbevoegdheid in het plan gebleven, waardoor het op termijn mogelijk wordt het aantal geplande woningen op het terrein nog eens met 50 uit te breiden, van 250 naar 300 woningen. Liberaal Bloemendaal, CDA en Hart voor Bloemendaal hebben ook zeer gepleit voor het verwijderen van de wijzigingsbevoegdheid uit het plan, maar zij waren helaas qua stemmen in de minderheid. Welke projectontwikkelaar het plan uiteindelijk zal gaan uitvoeren is tot nu toe nog niet bekend gemaakt.