Focusgroepen
De gemeente had ten behoeve van een goede participatie twee focusgroepen in het leven geroepen om omwonenden en belangstellenden mee te laten denken in het gehele proces. De Dorpsraad Bennebroek participeert. De Focusgroep "Ontwikkeling Plangebied" richt zich op de stedenbouwkundige invulling. De Focusgroep "Supermarkt" was destijds betrokken bij het onderzoek over het al dan niet realiseren van een supermarkt op het terrein. In het gemeentelijke rapport 'Beoordeling verplaatsing AH naar Park Vogelenzang' concludeert de gemeente  dat zij geen aanleiding ziet de supermarkt te verplaatsen van de Schoollaan naar Park Vogelenzang. 7 constructieve gesprekken hebben plaatsgevonden met de Focusgroep "Ontwikkeling Plangebied" -die bestaat uit omwonenden en betrokken partijen zoals de Dorpsraad- en de makers van het Stedebouwkundig Plan (Buro Henk Hartzema en Landschapsarchitect Marlies van Diest) en GGZinGeest en de gemeente Bloemendaal. Daar zijn we erg blij mee. Het is een mooi gebied dat een goede invulling verdient. Mede door de input van de Focusgroep is een stedebouwkundig plan gerealiseerd dat tijdens de ALV van de Dorpsraad al in beknopte vorm gepresenteerd is in november 2016 en vastgesteld door de gemeenteraad in januari 2017.