Ontwerp-bestemmingsplan
26-2-2019 Het ontwerp-bestemmingsplan Park Vogelenzang is nu gereed en zal -na al tweemaal in de commissievergaderingen Grondgebied besproken te zijn- nogmaals op 26 februari 2019 in de commissie Grondgebied aan de orde komen, alvorens ter besluitvorming te worden voorgelegd in de raadsvergadering maart 2019. Voornaamste zorgen en knelpunten zijn nu nog de ontsluiting en algehele verkeersafwikkeling rond het plangebied alsmede het maximum aantal beoogde woningen.