ontwerp bestemmingsplan
18-9-2018 Het ontwerp-bestemmingsplan Park Vogelenzang is nu gereed en is behandeld in de commissie Grondgebied op 18 september 2018. Zeer vele vragen (50!) werden gesteld aan wethouder Heijink, met name ook over ontsluiting van het gebied en alle problemen van dien alsmede de parkeergelegenheid en veiligheid rond de Willinkschool. Een heel aantal vragen zullen nog schriftelijk worden beantwoord en een vervolg-commissievergadering heeft inmiddels plaatsgevonden. Volgens planning zou het ontwerp-bestemmingsplan uiteindelijk ter besluitvorming worden behandeld tijdens de raadsvergadering op 1 november 2018dit blijkt echter na de tweede behandeling in de commissie Grondgebied niet haalbaar, aangezien er nog vragen rezen over het totale woningaantal, de maximale nokhoogte van enige gebouwen en de verkeersafwikkeling. Het ontwerp-bestemmingsplan is dus nog aangehouden; behandeling in de raad zal nu naar verwachting in het begin van 2019 plaatsvinden. De Dorpsraad volgt de ontwikkeling nauwlettend door actieve deelname aan de Focusgroep 'Ontwikkeling Plangebied'.