Bijeenkomst kwaliteitsteam
In het overleg wordt nu als eerste vooral de nadruk gelegd op de uitwerking van het gebied van de zgn. Groene Tuinwereld en de Weidewoningen.
De Groene Tuinwereld is het terrein waar vroeger paviljoen Duinoord stond.
De Weidewoningen zijn de woningen haaks op de Leidsevaart en woningen die op de plaats van het oude Ontspanningsgebouw/Atrium komen.


De uitwerking is nog aan verandering onderhevig. Zeker op het gebied van parkeren in het bosje naast de Willinkschool.
Daar wordt gezocht naar een andere uitwerking dan de parkeerkoffer.

Volgend jaar 17 januari 2022 wordt een aangepaste versie gepresenteerd.
De gemeente heeft toegezegd dat de Focusgroep begin volgend jaar bijeen wordt geroepen om een uitleg te geven over het gevoerde proces en de stand van zaken.

Naast gemeente, SVE, Van Erp en Mulderblauw doen ook de drie toehoorders verslag van hun bevindingen.
Mochten er vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met ons aanspreekpunt, Roel Schotanus, dorpsraadbennebroek@gmail.com.

Presentatie Bijeenkomst kwaliteitsteam 20-12-22

Eerdere ontwikkelingen Park Vogelenzang: