De Vereniging Dorpsraad Bennebroek is van alle Bennebroekers! Veel inwoners zijn lid. Inwoners met een betrokken leefstijl die bewuste keuzes maken voor een prettige en veilige leefomgeving. 
lees meer.....

Nieuwkomers in BennebroekOp Park Vogelenzang in paviljoen Eikendonck is vanaf juni een opvanglocatie voor Oekraïners gerealiseerd.

Onder regie van de gemeente Bloemendaal is een groep vrijwilligers actief.
Er wordt inmiddels door 8 leraren Nederlandse les gegeven aan bijna 40 bewoners. 
Ruim 20 bewoners nemen deel aan de Engelse lessen.
De weggeefwinkel voorziet in een grote behoefte.
Bijna alle kinderen zitten op een van de Bennebroekse sportclubs, dank aan de gastvrijheid van deze clubs!
 
Wij kunnen nog wel meer hulp gebruiken! Heeft u nog wat tijd? klik hier:
 
Heeft u nog spullen voor ons? klik hier:
 
Wilt u op de hoogte gehouden worden? Dat kan per mail.
Stuur een bericht naar nieuwkomersbennebroek@gmail.com.

Servicepunt Bennebroek


Het gemeenteloket van Bennebroek dreigde gesloten te worden. Na inspanning van politieke partijen en de Dorpsraad blijft het nu elke woensdagmiddag open. U kunt via de website van de gemeente een afspraak maken. lees verder:

Nieuwe bestuursleden gezocht:

Wij zijn dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de Dorpsraad!
Als bestuurslid bent u goed op de hoogte van de actualiteit in Bennebroek. U volgt de gebeurtenissen in de gemeente Bloemendaal op de voet. U draagt graag uw steentje bij aan een prettige en veilige leefomgeving, waarbij u het belang van Bennebroek goed in het oog houdt.

Mailt u voor meer informatie naar dorpsraadbennebroek@gmail.com .

Openbare Ruimte

Fietsknelpunt Bekslaan-Leidsevaart

September 2022 Nieuw: 3 ontwerpen fietsbrug. Er werd gestemd t/m 6 oktober. Brug 2 heeft de meeste stemmen.

De gemeente reageert 11-10-22 dat dit ontwerp globaal was, en deze brug veilig en volgens de geldende veiligheid standaarden gebouwd gaat worden.   tekst:

 

Dorpsraad vindt veiligheid belangrijker dan vormgeving! 

De Dorpsraad vindt geen van de drie ontwerpen -hoe mooi de vormgeving ook is- veilig

Variant 2: Bij dit ontwerp leidt een stuurfout tot een ernstige val. Kleine kinderen fietsen of lopen door de grote openingen zo de vaart in.
Het ontwerp variant 2 heeft de meeste stemmen op 6-10-22. Met aanpassingen die de openingen dichten wordt het natuurlijk wel veilig.
 De voorgeschiedenis van het ontwerpen van het kruispunt Bekslaan-Leidsevaartweg.
 

Plaatsen abri bij bushalte ter hoogte van Willinklaan

Enige tijd geleden heeft de Dorpsraad namens omwonenden het verzoek gedaan een abri te plaatsen op de Rijksstraatweg bij de bushalte ter hoogte van de Willinklaan. We zijn verheugd te kunnen melden dat de abri er staat! (juni 2022)

Herontwikkeling Park Vogelenzang

Laatste nieuws:

In juli 2021 is het terrein dat bestemd is voor het Park Vogelenzang verkocht aan vastgoedbedrijf SVE. 
Vanuit de gemeente is een kwaliteitsteam aangesteld waarin ook een drietal personen is opgenomen als waarnemer.
Namens de Dorpsraad is Roel Schotanus afgevaardigd.
Samen met de ontwikkelaar/bouwer werkt dit team een plan uit dat voldoet aan het bestemmingsplan maar juist ook aan het opgestelde beeld kwaliteitsplan.
De bedoeling is dat er 250 woningen worden gerealiseerd te verdelen over nieuwbouw en de aanwezige gemeentelijke monumenten.
De sociale woningbouw beslaat 1/3 van de 250 woningen.

Er is binnen het bestemmingsplan, dat al is goedgekeurd, ruimte voor 50 woningen meer. Deze worden echter alleen gerealiseerd als de nu volop in gebruik zijnde gebouwen Activiteiten centrum De Linde, Herman Harms hofje en RIBW Westerhout gesloopt gaan worden. Daar is nu nog geen sprake van.
Stand van zaken (januari 2022) is dat er nog gesproken wordt over de exacte invulling.

Eerdere ontwikkelingen Park Vogelenzang:

Mobiliteit Duin- en Bollenstreek

6-22 Laatste nieuws in het kort:

De Provincie Noord-Holland besloot in mei 2020 niet langer mee te werken aan het project Duinpolderweg.
De Provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen startten toen een studie naar het verbeteren van de bereikbaarheid van de Noordelijke Duin- en Bollenstreek. 
In december 2021 vonden diverse werksessies plaats waaraan 37 belanghebbenden, inclusief de Dorpsraad Bennebroek, deelnamen.
Het  daaruit voortkomende voorkeurspakket bevat twee opties inclusief fietsmaatregelen:

1. Nieuwe auto + fietsverbinding tussen N208 en A44 Zuid van Lisse door o.a. verlenging 2e Poelweg. Fietstunnel in de N208 nabij Lisse. Doorfietsnetwerken tussen Katwijk – Schiphol en Leiden–Haarlem.

2. Verbinding tussen N207 via aftakking naar N442 (en station Hillegom) naar N206. Onderzoeken mogelijkheid spooronderdoorgang.

Besluitvorming over het voorkeurspakket door Provinciale Staten is voorzien na de zomer.

Laatste nieuws uitgebreid:

Eerdere ontwikkelingen Mobiliteit Duin- en Bollenstreek:

Nieuwbouw brandweerkazerne


De brandweerkazerne in Bennebroek wordt vervangen. Deze voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Wel blijft de kazerne op de huidige plaats aan de Wilhelminalaan. Met de bewoners is overleg geweest over het ontwerp van het gebouw en over het bouwtraject. 
Daarbij kan worden gedacht aan parkeerproblemen tijdens de bouw en de aanvoer van bouwmaterialen. Dit overleg verloopt voorspoedig. 
De aanbesteding loopt. De gemeenteraad heeft 7-7-22 extra budget vrijgegeven om de gestegen bouwkosten op te vangen.
lees verder:

Bouwplan KastanjelaanOp de Kastanjelaan, tussen de snackbar en Kastanjelaan 1, is het plan een woning te bouwen.
De Dorpsraad juicht het bouwen van een woning hier toe.
Mét de omwonenden maakt de Dorpsraad zich echter zorgen over het ontwerp: Er komt een diepe (parkeer)kelder onder, die de stabiliteit van de huizen aan weerszijden ernstig in gevaar brengt. Zie verder de brief die de Dorpsraad hierover heeft opgesteld.

Om Bennebroek heen

Verkeer

Groene en cultuurhistorische karakter van ons dorp

Gemeente Bloemendaal

Biodiversiteit:

Met het nieuwe tuin- en buitenseizoen in aantocht organiseerde de gemeente Bloemendaal samen met lokale organisaties op 9 en 10 april het ‘weekend van de biodiversiteit’. 

Biodiversiteitsplan juni 2021.

Omgevingsvisie 12-10-21 Commissie grondgebied bespreking scenario's omgevingsvisie.

Busvervoer

Schiphol