Contactgegevens


Correspondentie met betrekking tot de Dorpsraad Bennebroek graag per e-mail naar:

dorpsraadbennebroek@gmail.com

Postadres:

Duinlaan 6
2121CB Bennebroek
 

KvK/Handelsregister 

De Dorpsraad Bennebroek staat ingeschreven in het handelsregsiter bij Kamer van Koophandel onder nummer 34132392.
U kunt op de KvK website een kopie van de stukken verkrijgen.

ANBI

DRB heeft als vereniging een ANBI status - Algemeen Nut Beogende Instelling. Ons fiscaal nummer is : 8122.92.352. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Donaties en schenkingen mogen worden verrekend met de inkomstenbelasting.  Zie verder : www.belastingdienst.nl

Bankrekeningnummer

ING-rekeningnummer IBAN : NL80INGB0008522067 t.n.v. Dorpsraad Bennebroek, Bennebroek