januari 2022
In juli 2021 is het terrein dat bestemd is voor het Park Vogelenzang verkocht aan vastgoedbedrijf SVE. 
Vanuit de gemeente is een kwaliteitsteam aangesteld waarin ook een drietal personen is opgenomen als waarnemer.
Namens de Dorpsraad is Roel Schotanus afgevaardigd.
Samen met de ontwikkelaar/bouwer werkt dit team een plan uit dat voldoet aan het bestemmingsplan maar juist ook aan het opgestelde beeld kwaliteitsplan.
De bedoeling is dat er 250 woningen worden gerealiseerd te verdelen over nieuwbouw en de aanwezige gemeentelijke monumenten.
De sociale woningbouw beslaat 1/3 van de 250 woningen.

Er is binnen het bestemmingsplan, dat al is goedgekeurd, ruimte voor 50 woningen meer. Deze worden echter alleen gerealiseerd als de nu volop in gebruik zijnde gebouwen Activiteiten centrum De Linde, Herman Harms hofje en RIBW Westerhout gesloopt gaan worden. Daar is nu nog geen sprake van.
Stand van zaken (januari 2022) is dat er nog gesproken wordt over de exacte invulling.