laatste nieuws Park Vogelenzang
In juli 2021 is het terrein dat bestemd is voor het Park Vogelenzang verkocht aan vastgoedbedrijf SVE. 
Vanuit de gemeente is een kwaliteitsteam aangesteld waarin ook een drietal personen is opgenomen als waarnemer.
Namens de Dorpsraad is Roel Schotanus afgevaardigd.
Samen met ontwikkelaar/bouwer werkt dit team een plan uit dat voldoet aan bestemmingsplan maar juist ook aan het opgestelde beeld kwaliteitsplan.
De bedoeling is dat er 250 woningen worden gerealiseerd te verdelen over nieuwbouw en de aanwezige gemeentelijke monumenten.
De sociale woningbouw beslaat 1/3 van de 250 woningen.
Stand van zaken is dat er nog gesproken wordt over de exacte invulling.