De Vereniging Dorpsraad Bennebroek is van alle Bennebroekers! Veel inwoners zijn lid. Inwoners met een betrokken leefstijl die bewuste keuzes maken voor een prettige en veilige leefomgeving. 

 

Ons belang is voor heel Bennebroek
De leden hebben de afgelopen jaren veel bijgedragen aan het behoud van het groene en cultuurhistorische karakter van ons dorp. En die betrokkenheid is nu belangrijker dan ooit.

De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk door diverse plannen van gemeente en provincie.
Dus uw steun is hard nodig. Wacht niet, doe net als de andere Bennebroekers en word lid!
lees meer.....

Dodenherdenking 4 mei 2021

Wegens de beperkingen werden in kleine kring de doden herdacht in Bennebroek.
Ook namens de Dorpsraad Bennebroek werd een krans gelegd.
Algemene ledenvergadering

De ALV, die doorgaans in februari / maart wordt gehouden, zal niet eerder dan in het najaar van 2021 doorgang kunnen vinden, een en ander afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus. 

Dorpsraad Bennebroek in Bloemendaals Nieuwsblad:

21-10-2020

Servicepunt Bennebroek in Haarlems Dagblad

24-10-2020

Servicepunt Bennebroek

11-09-2020
Dorpsraad Bennebroek pleit voor instandhouding van het Servicepunt met ruime openingstijden, zodat de bewoners van Bennebroek en Vogelenzang gemakkelijk al hun zaken met de gemeente ‘dichtbij’ kunnen regelen, en heeft het college en de Raad verzocht zich hier hard voor te maken.
lees verder:

Nieuwe bestuursleden gezocht:

Wij zijn dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de Dorpsraad!
Als bestuurslid bent u goed op de hoogte van de actualiteit in Bennebroek. U volgt de gebeurtenissen in de gemeente Bloemendaal op de voet. U draagt graag uw steentje bij aan een prettige en veilige leefomgeving, waarbij u het belang van Bennebroek goed in het oog houdt.

Voor meer informatie kunt u mailen naar dorpsraadbennebroek@gmail.com, een van ons neemt dan contact met u op.

Park Vogelenzang

Raad van State

24 november 2020

Op 23-11-2020 werd deze zaak besproken in de Raad van State. GGZ InGeest kwam toen met het voorstel terug te gaan naar het

lees meer...

Beroep tegen bestemmingsplan Park Vogelenzang

09 maart 2020

Inmiddels is bekend geworden dat het bestemmingsplan Park Vogelenzang nog niet onherroepelijk is. Dat komt omdat er

lees meer...

Duinpolderweg

Openbare Ruimte

Fietsknelpunt Bekslaan-Leidsevaart

20-04-2021
De gemeente is bezig de gevaarlijke situatie voor fietsers op de T-splitsing Bekslaan - Leidsevaartweg op te lossen. Tevens wordt de fietsbrug vernieuwd.  De voorstellen van de gemeente worden 18 mei 2021 besproken in de commissie grondgebied.
De Dorpsraad Bennebroek hecht erg aan betrokkenheid van de omwonenden. Daarom heeft de Dorpsraad bij de gemeente benadrukt dat er een gedegen participatietraject gestart wordt.
Project oplossen fietsknelpunt Bekslaan - Leidsevaart
Situatieschets


Verplaatsen bushalte lijn 50

23-2-2021
Burgemeester en wethouders hebben besloten de bushalte Bennebroekerlaan te verplaatsen naar de Rijksstraatweg ter hoogte van nr 4-6. De Dorpsraad heeft hiertegen bezwaar gemaakt.
Artikel Bloemendaals Nieuwsblad 3-3-21


Hoge snelheid op Leidsevaartweg

1-10-2020

Op verzoek van aanwonenden verzochten wij de afdeling Ruimtelijke ordening in de Verkeerscommissie de mogelijkheid tot snelheidsbeperkende maatregelen te bespreken op het weggedeelte Leidsevaartweg tussen gemeentegrens Heemstede en Bekslaan.
De gemeente antwoordde dat de snelheid van 85% van de weggebruikers ter plaats 51 km/u is. lees meer:

Nieuwbouw Brandweerkazerne

Gemeente Bloemendaal

Werkatelier omgevingsvisie

12 december 2019

Twee leden van de Dorpsraad Bennebroek participeren in een

lees meer...

Schiphol

BAS

28 augustus 2019

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun

lees meer...

Buurtbus gaat per 4 mei weer rijden!

22 april 2021

Per 4 mei 2021 gaat buurtbus 401 weer rijden!

lees meer...