De Vereniging Dorpsraad Bennebroek is van alle Bennebroekers! Veel inwoners zijn lid. Inwoners met een betrokken leefstijl die bewuste keuzes maken voor een prettige en veilige leefomgeving. 

 

Ons belang is voor heel Bennebroek
De leden hebben de afgelopen jaren veel bijgedragen aan het behoud van het groene en cultuurhistorische karakter van ons dorp. En die betrokkenheid is nu belangrijker dan ooit.

De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk door diverse plannen van gemeente en provincie.
Dus uw steun is hard nodig. Wacht niet, doe net als de andere Bennebroekers en word lid!
lees meer.....

21-10-2020
Dorpsraad Bennebroek in Bloemendaals Nieuwsblad:

(klik hier voor grotere versie)


24-10-2020
Servicepunt Bennebroek in Haarlems Dagblad


11-09-2020

Servicepunt Bennebroek

Het Servicepunt Bennebroek vervult een zeer belangrijke functie voor de bewoners van Bennebroek en Vogelenzang. Met name voor ouderen is een goede dienstverlening ‘dichtbij’ heel belangrijk. Velen zijn immers niet goed in staat hun zaken met de gemeente digitaal te regelen. Daarom blijft een fysiek aanspreekpunt in de nabije omgeving van groot belang. Overveen is immers voor velen ver weg.  lees verder:

Nieuwe bestuursleden gezocht:

Wij zijn dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de Dorpsraad!
Als bestuurslid bent u goed op de hoogte van de actualiteit in Bennebroek. U volgt de gebeurtenissen in de gemeente Bloemendaal op de voet. U draagt graag uw steentje bij aan een prettige en veilige leefomgeving, waarbij u het belang van Bennebroek goed in het oog houdt.

Voor meer informatie kunt u mailen naar dorpsraadbennebroek@gmail.com, een van ons neemt dan contact met u op.

Park Vogelenzang

Raad van State

24 november 2020

Op 24-11-2020 werd deze zaak besproken in de Raad van State. GGZ InGeest kwam toen met het voorstel terug te gaan naar het

lees meer...

Beroep tegen bestemmingsplan Park Vogelenzang

09 maart 2020

Inmiddels is bekend geworden dat het bestemmingsplan Park Vogelenzang nog niet onherroepelijk is. Dat komt omdat er

lees meer...

Duinpolderweg

Stoppen project Duinpolderweg 25-05-20

27 mei 2020

Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland steunden maandag 25 mei 2020 unaniem het besluit van Gedeputeerde Staten

lees meer...

Meerderheid Staten Noord-Holland achter besluit

21 april 2020

lees meer...

Openbare Ruimte

Hoge snelheid op Leidsevaartweg 1-10-2020

Op verzoek van aanwonenden hebben wij de afdeling Ruimtelijke ordening verzocht in de Verkeerscommissie de mogelijkheid tot snelheidsbeperkende maatregelen te bespreken op het weggedeelte Leidsevaartweg tussen gemeentegrens Heemstede en Bekslaan.
De gemeente heeft geantwoord dat de snelheid van 85% van de weggebruikers ter plaats 51 km/u is. Door het minimale verschil met de maximale snelheid geeft dit nog geen aanleiding tot het nemen van verkeersmaatregelen. 
De overlast die wordt ervaren op de Leidsevaartweg komt naar alle waarschijnlijkheid door de andere 15% van de weggebruikers. Helaas wordt in heel Nederland gezien dat deze groep weggebruikers, ondanks verkeersmaatregelen, te hard blijft rijden. Het blijft zeer vervelend om te horen dat bewoners overlast hebben van het verkeer, maar helaas is deze situatie niet op te lossen.

Wijzigingsovereenkomst Oosteinderpolder 10-12-19

Op 10 december jl. is door het college het volgende besluit genomen: 007 Wijzigingsovereenkomst Oosteinderpolder
Het college besluit de wijzigingsovereenkomst met N.V. Afvalzorg Holding en Ontwikkelingsmaatschappij NatuurEnWonen B.V. inzake de fatale termijnen van het project Oosteinderpolder vast te stellen.
Lees meer:
 

Bushokje 9-12-19

Ons bereikte het verzoek van een aantal bewoners om een bushokje te doen plaatsen bij de bushalte Duinoord van bus 50, richting Haarlem. Wij hebben hiertoe op 9 december 2019  een verzoek aan het college gedaan. In april 2020 hebben wij gehoord dat de gemeente met de diverse betrokkenen gaat overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Nieuwbouw Brandweerkazerne

Gemeente Bloemendaal

Werkatelier omgevingsvisie

12 december 2019

Twee leden van de Dorpsraad Bennebroek participeren in een

lees meer...

Schiphol

BAS

28 augustus 2019

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun

lees meer...