De Vereniging Dorpsraad Bennebroek is van alle Bennebroekers! Veel inwoners zijn lid. Inwoners met een betrokken leefstijl die bewuste keuzes maken voor een prettige en veilige leefomgeving. 

 

Ons belang is voor heel Bennebroek
De leden hebben de afgelopen jaren veel bijgedragen aan het behoud van het groene en cultuurhistorische karakter van ons dorp. En die betrokkenheid is nu belangrijker dan ooit.

De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk door diverse plannen van gemeente en provincie.
Dus uw steun is hard nodig. Wacht niet, doe net als de andere Bennebroekers en word lid!
lees meer.....

Algemene Leden Vergadering

Op donderdag 5 maart 2020 houdt de Dorpsraad Bennebroek zijn jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur nodigt u graag uit deze vergadering bij te wonen. Ook niet-leden zijn van harte welkom.
De deuren van het Trefpunt, Akonietenplein 1 te Bennebroek gaan om 19.30 uur open. De vergadering begint om 20.00 uur.

Op de agenda staan de laatste ontwikkelingen rond de Duinpolderweg en Park Vogelenzang. Ook de financien en een terugblik op de overige bezigheden van het afgelopen jaar, alsmede de diverse participatie-activiteiten zullen uiteraard aan de orde komen.

Na afloop van dit "huishoudelijke" gedeelte zal Martin Bunnik een presentatie houden over het onderwerp "Bennebroek in de 20e eeuw: Van bloembollen naar forenzen"; Dit belooft een interessante en boeiende lezing te worden!

Wij sluiten af met een hapje en een drankje.

Wij zien er naar uit u allen op 5 maart te mogen begroeten!

Nieuwe bestuursleden gezocht:
Wij zijn dringend op zoek naar twee nieuwe bestuursleden voor de Dorpsraad!
Als bestuurslid bent u goed op de hoogte van de actualiteit in Bennebroek. U volgt de gebeurtenissen in de gemeente Bloemendaal op de voet. U draagt graag uw steentje bij aan een prettige en veilige leefomgeving, waarbij u het belang van Bennebroek goed in het oog houdt.

Voor meer informatie kunt u mailen naar dorpsraadbennebroek@gmail.com, een van ons neemt dan contact met u op.
Ook op de ledenvergadering kunnen wij hierover met u van gedachten wisselen.

Park Vogelenzang

Vaststelling bestemmingsplan Park Vogelenzang


Op donderdag 12 december 2019 is door de gemeenteraad van Bloemendaal het bestemmingsplan Park Vogelenzang definitief lees meer...

Duinpolderweg

Haarlems Dagblad 26-02-2020


Het standpunt van de Dorpsraad Bennebroek -met een vertegenwoordiging in het Platform NOG- is ongewijzigd gebleven. lees meer...

Haarlems Dagblad 04-01-2020


Na een periode van relatieve rust is achterover leunen er nu niet meer bij... De Dorpsraad blijft alert op de ontwikkelingen lees meer...

Actueel

Adriaan Pauwjaar


Maandag 2 maart 2020 om 13 uur wordt het grote Adriaan Pauwbeeld van de Bennebroekse kunstenaar Hans Peters onthuld. Dit in het kader van het Adriaan Pauwjaar (www.2020adriaanpauw.nl).
Locatie: hal raadhuis, Heemstede.
 
Het beeld is bijna twee meter hoog en is gemaakt van acryl.
Hans: ‘Mijn passie is acryl; daar kun je de meest krankzinnige dingen mee maken. Het Adriaan Pauwjaar was een aanleiding om een buste van deze grote Heemstedenaar te maken – uiteraard van acryl, en in strakke, geometrische vormen.’
Tevens zal de Lion’s Club waar Hans lid van is (Heemstede/Bennebroek) binnenkort een wedstrijd (via internet) lanceren om een kunstwerk over Adriaan Pauw te maken.
Meer informatie over het beeld: Hans Peters, casadune@gmail.com, 06 2254 8089
 

Wijzigingsovereenkomst Oosteinderpolder

Op 10 december jl. is door het college het volgende besluit genomen: 007 Wijzigingsovereenkomst Oosteinderpolder
Het college besluit de wijzigingsovereenkomst met N.V. Afvalzorg Holding en Ontwikkelingsmaatschappij NatuurEnWonen B.V. inzake de fatale termijnen van het project Oosteinderpolder vast te stellen.
Wij hebben het verzoek aan de gemeente gedaan ons de inhoud van deze overeenkomst te melden, omdat deze onze belangen als kern Bennebroek raakt, aangezien de Oosteinderpolder op het grensgebied van Bennebroek en Hillegom ligt.
Dit bleek een WOB-verzoek te moeten zijn, dit verzoek is inmiddels verzonden.
 

Bushokje

Ons bereikte het verzoek van een aantal bewoners om een bushokje te doen plaatsen bij de bushalte Duinoord van bus 50, richting Haarlem. Wij hebben hiertoe op 9 december 2019  een verzoek aan het college gedaan; ondanks rappel hebben wij hierover nog niets vernomen.
 

Bomenkap Groot hoefbladlaan

Er zijn in week 3 van 2020 4 grote bomen gekapt op de Groot hoefbladlaan. Deze stonden niet vermeld op de op 8 januari 2020 gepubliceerde kaplijst. Wij hebben bij de gemeente gevraagd wat de reden is geweest van de onverwachte kap. 

Inmiddels hebben wij op 6 februari 2020 antwoord ontvangen van de gemeente. De bomen bleken alle 4 dood en stonden op het terrein van GGZInGeest; in 2019 was voor het rooien reeds een kapvergunning verleend.

Nieuwbouw Brandweerkazerne

Bijeenkomst buurt en gemeente


Op woensdag 17 april 2019 was er in de kazerne een bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente, met lees meer...

Gemeente Bloemendaal

Werkatelier omgevingsvisie


Twee leden van de Dorpsraad Bennebroek participeren in een lees meer...

Schiphol

BAS


Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun lees meer...