De Vereniging Dorpsraad Bennebroek is van alle Bennebroekers! Veel inwoners zijn lid. Inwoners met een betrokken leefstijl die bewuste keuzes maken voor een prettige en veilige leefomgeving. 

 

Ons belang is voor heel Bennebroek
De leden hebben de afgelopen jaren veel bijgedragen aan het behoud van het groene en cultuurhistorische karakter van ons dorp. En die betrokkenheid is nu belangrijker dan ooit.

De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk door diverse plannen van gemeente en provincie.
Dus uw steun is hard nodig. Wacht niet, doe net als de andere Bennebroekers en word lid!
lees meer.....

Algemene Leden Vergadering

Op donderdag 5 maart 2020 hield de Dorpsraad Bennebroek zijn jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Tal van actuele onderwerpen passeerden die avond in Het Trefpunt de revue. Zoals de laatste ontwikkelingen rond de Duinpolderweg en Park Vogelenzang. lees meer:


Nieuwe bestuursleden gezocht:
Wij zijn dringend op zoek naar twee nieuwe bestuursleden voor de Dorpsraad!
Als bestuurslid bent u goed op de hoogte van de actualiteit in Bennebroek. U volgt de gebeurtenissen in de gemeente Bloemendaal op de voet. U draagt graag uw steentje bij aan een prettige en veilige leefomgeving, waarbij u het belang van Bennebroek goed in het oog houdt.

Voor meer informatie kunt u mailen naar dorpsraadbennebroek@gmail.com, een van ons neemt dan contact met u op.

Park Vogelenzang

Beroep tegen bestemmingsplan Park Vogelenzang

09 maart 2020

Inmiddels is bekend geworden dat het bestemmingsplan Park Vogelenzang nog niet onherroepelijk is. Dat komt omdat er lees meer...

Vaststelling bestemmingsplan Park Vogelenzang

12 december 2019

Op donderdag 12 december 2019 is door de gemeenteraad van Bloemendaal het bestemmingsplan Park Vogelenzang definitief lees meer...

Duinpolderweg

Stoppen project Duinpolderweg 25-05-20

27 mei 2020

Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland steunden maandag 25 mei 2020 unaniem het besluit van Gedeputeerde Staten lees meer...

Meerderheid Staten Noord-Holland achter besluit

21 april 2020

lees meer...

Openbare Ruimte

Herbestrating Rijkssstraatweg 23-5-20

Wij hebben de vraag bij de gemeente neergelegd hoe de planning is van de noodzakelijke asfaltering/herbestrating -liefst door middel van zgn."stil asfalt"- van de Rijksstraatweg door Bennebroek. Dit zal gebeuren op drie avonden in de week van 20 juli 2020. Omwonenden krijgen hierover apart bericht.
 

Wijzigingsovereenkomst Oosteinderpolder 10-12-19

Op 10 december jl. is door het college het volgende besluit genomen: 007 Wijzigingsovereenkomst Oosteinderpolder
Het college besluit de wijzigingsovereenkomst met N.V. Afvalzorg Holding en Ontwikkelingsmaatschappij NatuurEnWonen B.V. inzake de fatale termijnen van het project Oosteinderpolder vast te stellen.
Lees meer:
 

Bushokje 9-12-19

Ons bereikte het verzoek van een aantal bewoners om een bushokje te doen plaatsen bij de bushalte Duinoord van bus 50, richting Haarlem. Wij hebben hiertoe op 9 december 2019  een verzoek aan het college gedaan. In april 2020 hebben wij gehoord dat de gemeente met de diverse betrokkenen gaat overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Nieuwbouw Brandweerkazerne

Gemeente Bloemendaal

Werkatelier omgevingsvisie

12 december 2019

Twee leden van de Dorpsraad Bennebroek participeren in een lees meer...

Schiphol

BAS

28 augustus 2019

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun lees meer...