De Vereniging Dorpsraad Bennebroek is van alle Bennebroekers! Veel inwoners zijn lid. Inwoners met een betrokken leefstijl die bewuste keuzes maken voor een prettige en veilige leefomgeving. 

 

Ons belang is voor heel Bennebroek
De leden hebben de afgelopen jaren veel bijgedragen aan het behoud van het groene en cultuurhistorische karakter van ons dorp. En die betrokkenheid is nu belangrijker dan ooit.

De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk door diverse plannen van gemeente en provincie.
Dus uw steun is hard nodig. Wacht niet, doe net als de andere Bennebroekers en word lid!
lees meer.....

Algemene Leden Vergadering

Op donderdag 5 maart 2020 hield de Dorpsraad Bennebroek zijn jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Tal van actuele onderwerpen passeerden die avond in Het Trefpunt de revue. Zoals de laatste ontwikkelingen rond de Duinpolderweg en Park Vogelenzang. lees meer:

Afscheid Anneke Quispel
Een bijzonder moment op de vergadering was het afscheid van Dorpsraadsvoorzitter Anneke Quispel. Na 7 jaar treedt zij in haar functie terug, hoewel ze op sommige dossiers, zoals de Duinpolderweg, nog actief blijft. Als dank voor haar zeer verdienstelijke en vakkundig uitgevoerde werkzaamheden werd Anneke benoemd tot erelid van de Dorpsraad Bennebroek. 

Nieuwe bestuursleden gezocht:
Wij zijn dringend op zoek naar twee nieuwe bestuursleden voor de Dorpsraad!
Als bestuurslid bent u goed op de hoogte van de actualiteit in Bennebroek. U volgt de gebeurtenissen in de gemeente Bloemendaal op de voet. U draagt graag uw steentje bij aan een prettige en veilige leefomgeving, waarbij u het belang van Bennebroek goed in het oog houdt.

Voor meer informatie kunt u mailen naar dorpsraadbennebroek@gmail.com, een van ons neemt dan contact met u op.

Park Vogelenzang

Beroep tegen bestemmingsplan Park Vogelenzang


Inmiddels is bekend geworden dat het bestemmingsplan Park Vogelenzang nog niet onherroepelijk is. Dat komt omdat er lees meer...

Vaststelling bestemmingsplan Park Vogelenzang


Op donderdag 12 december 2019 is door de gemeenteraad van Bloemendaal het bestemmingsplan Park Vogelenzang definitief lees meer...

Duinpolderweg

Actueel

Adriaan Pauwjaar


Maandag 2 maart 2020 om 13 uur wordt het grote Adriaan Pauwbeeld van de Bennebroekse kunstenaar Hans Peters onthuld. Dit in het kader van het Adriaan Pauwjaar (www.2020adriaanpauw.nl).
Locatie: hal raadhuis, Heemstede.
Lees meer:
 

Wijzigingsovereenkomst Oosteinderpolder

Op 10 december jl. is door het college het volgende besluit genomen: 007 Wijzigingsovereenkomst Oosteinderpolder
Het college besluit de wijzigingsovereenkomst met N.V. Afvalzorg Holding en Ontwikkelingsmaatschappij NatuurEnWonen B.V. inzake de fatale termijnen van het project Oosteinderpolder vast te stellen.
Lees meer:
 

Bushokje

Ons bereikte het verzoek van een aantal bewoners om een bushokje te doen plaatsen bij de bushalte Duinoord van bus 50, richting Haarlem. Wij hebben hiertoe op 9 december 2019  een verzoek aan het college gedaan. In april 2020 hebben wij gehoord dat de gemeente met de diverse betrokkenen gaat overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Nieuwbouw Brandweerkazerne

Bijeenkomst buurt en gemeente


Op woensdag 17 april 2019 was er in de kazerne een bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente, met lees meer...

Gemeente Bloemendaal

Werkatelier omgevingsvisie


Twee leden van de Dorpsraad Bennebroek participeren in een lees meer...

Schiphol

BAS


Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun lees meer...