De Vereniging Dorpsraad Bennebroek is van alle Bennebroekers! Veel inwoners zijn lid. Inwoners met een betrokken leefstijl die bewuste keuzes maken voor een prettige en veilige leefomgeving. 

 

Ons belang is voor heel Bennebroek
De leden hebben de afgelopen jaren veel bijgedragen aan het behoud van het groene en cultuurhistorische karakter van ons dorp. En die betrokkenheid is nu belangrijker dan ooit.

De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk door diverse plannen van gemeente en provincie.
Dus uw steun is hard nodig. Wacht niet, doe net als de andere Bennebroekers en word lid!
lees meer.....

Kranslegging 4 mei 2022

Ook namens de Dorpsraad werd een krans gelegd.


Algemene ledenvergadering

De ALV 2022 is gehouden op dinsdag 3 mei 2022. 


Agenda:

 • Onderwerpen Dorpsraad Bennebroek het afgelopen jaar:
  • Duinpolderweg,
  • Bushalte aan de Rijksstraatweg,
  • Park Vogelenzang,
  • Verkeerssituatie Bekslaan / Leidsevaartweg
 • Terugblik overige activiteiten en deelname aan participatie bijeenkomsten
 • Financiën 2021

Gastspreker:
Burgemeester Elbert Roest:
Actualiteiten in de gemeente Bloemendaal en in Bennebroek in het bijzonder.

Servicepunt Bennebroek


Het gemeenteloket van Bennebroek dreigde gesloten te worden. Na inspanning van politieke partijen en de Dorpsraad blijft het nu elke woensdagmiddag open. U kunt via de website van de gemeente een afspraak maken. lees verder:

Nieuwe bestuursleden gezocht:

Wij zijn dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de Dorpsraad!
Als bestuurslid bent u goed op de hoogte van de actualiteit in Bennebroek. U volgt de gebeurtenissen in de gemeente Bloemendaal op de voet. U draagt graag uw steentje bij aan een prettige en veilige leefomgeving, waarbij u het belang van Bennebroek goed in het oog houdt.

Mailt u voor meer informatie naar dorpsraadbennebroek@gmail.com.

Openbare Ruimte

Plaatsen abri bij bushalte ter hoogte van Willinklaan

Enige tijd geleden heeft de Dorpsraad namens omwonenden het verzoek gedaan een abri te plaatsen op de Rijksstraatweg bij de bushalte ter hoogte van de Willinklaan. We zijn verheugd te kunnen melden dat dit verzoek uitgevoerd gaat worden!

Verplaatsen bushalte lijn 50 afgeblazen


Begin 2021 deelde de gemeente mee de bushalte Bennebroekerlaan te verplaatsen naar de Rijksstraatweg ter hoogte van nr 4-6. Omwonenden en de Dorpsraad hebben hiertegen met succes bezwaar gemaakt, de halte blijft bij het kruispunt in het centrum van Bennebroek. Lees de besluitvorming:


Fietsknelpunt Bekslaan-Leidsevaart


De gemeente Bloemendaal is een plan aan het maken om de kruising Bekslaan - Leidsevaartweg veiliger te maken. Tevens wordt de fietsbrug vernieuwd. Het eerste plan van april 2021 stuitte op weerstand van een deel van de bewoners. De Dorpsraad heeft er bij de politieke partijen op aangedrongen de participatie serieus te nemen.

Mei 2022:
Er zijn 3 nieuwe plannen gepubliceerd op de website van de gemeente Bloemendaal. Bekijk ze hier en geef uw mening.

De Dorpsraad heeft in overleg met een aantal omwonenden deze reactie opgesteld:

de voorgeschiedenis:

Park Vogelenzang

Laatste nieuws:

In juli 2021 is het terrein dat bestemd is voor het Park Vogelenzang verkocht aan vastgoedbedrijf SVE. 
Vanuit de gemeente is een kwaliteitsteam aangesteld waarin ook een drietal personen is opgenomen als waarnemer.
Namens de Dorpsraad is Roel Schotanus afgevaardigd.
Samen met de ontwikkelaar/bouwer werkt dit team een plan uit dat voldoet aan het bestemmingsplan maar juist ook aan het opgestelde beeld kwaliteitsplan.
De bedoeling is dat er 250 woningen worden gerealiseerd te verdelen over nieuwbouw en de aanwezige gemeentelijke monumenten.
De sociale woningbouw beslaat 1/3 van de 250 woningen.

Er is binnen het bestemmingsplan, dat al is goedgekeurd, ruimte voor 50 woningen meer. Deze worden echter alleen gerealiseerd als de nu volop in gebruik zijnde gebouwen Activiteiten centrum De Linde, Herman Harms hofje en RIBW Westerhout gesloopt gaan worden. Daar is nu nog geen sprake van.
Stand van zaken is dat er nog gesproken wordt over de exacte invulling.

Eerdere ontwikkelingen Park Vogelenzang:

Mobiliteit Duin- en Bollenstreek

Laatste nieuws:

Nadat de Provincie Noord-Holland op 25 mei 2020 heeft besloten niet langer mee te willen werken aan het project Duinpolderweg, is de Provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen een studie gestart over hoe de noordelijke Duin- en Bollenstreek beter bereikbaar kan worden. Naast voorstellen om huidige knelpunten aan te pakken, is er ook aandacht voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de regio. Het onderzoeken van oplossingen voor de (middel)lange termijn vindt plaats in nauw overleg met belanghebbenden uit de streek. Daarom is in december 2021 een werksessie ‘Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek’ georganiseerd waaraan 37 belanghebbenden, inclusief de Dorpsraad Bennebroek, hebben deelgenomen. Lees verder:

Eerdere ontwikkelingen Mobiliteit Duin- en Bollenstreek:

Nieuwbouw brandweerkazerne


De brandweerkazerne in Bennebroek wordt vervangen. Deze voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Wel blijft de kazerne op de huidige plaats aan de Wilhelminalaan. Met de bewoners is overleg geweest over het ontwerp van het gebouw en over het bouwtraject. 
Daarbij kan worden gedacht aan parkeerproblemen tijdens de bouw en de aanvoer van bouwmaterialen. Dit overleg verloopt voorspoedig. 
Met de aanvang van de bouw kan begin 2022 gestart worden.
lees verder:

Om Bennebroek heen

Verkeer

Groene en cultuurhistorische karakter van ons dorp

Gemeente Bloemendaal

Biodiversiteit:

Met het nieuwe tuin- en buitenseizoen in aantocht organiseert de gemeente Bloemendaal samen met lokale organisaties op 9 en 10 april het ‘weekend van de biodiversiteit’. Ontdek tijdens allerlei workshops, lezingen, excursies en wandelingen hoe je de natuur in je eigen omgeving een handje kunt helpen en wat er in deze omgeving allemaal aan dieren en planten leeft.
Biodiversiteitsplan juni 2021.

Omgevingsvisie 12-10-21 Commissie grondgebied bespreking scenario's omgevingsvisie.

Busvervoer

Schiphol