De Vereniging Dorpsraad Bennebroek is van alle Bennebroekers! Veel inwoners zijn lid. Inwoners met een betrokken leefstijl die bewuste keuzes maken voor een prettige en veilige leefomgeving. 

 

Ons belang is voor heel Bennebroek
De leden hebben de afgelopen jaren veel bijgedragen aan het behoud van het groene en cultuurhistorische karakter van ons dorp. En die betrokkenheid is nu belangrijker dan ooit.

De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk door diverse plannen van gemeente en provincie.
Dus uw steun is hard nodig. Wacht niet, doe net als de andere Bennebroekers en word lid!
lees meer.....

Algemene ledenvergadering

De ALV, die doorgaans in februari / maart wordt gehouden, zal in fysieke vorm weer gehouden worden in het voorjaar van 2022.
Najaar 2021 volstaan wij met een schriftelijke ledenraadpleging. De leden hebben het jaarverslag 2020 inmiddels ontvangen. 

Servicepunt Bennebroek


Het gemeenteloket van Bennebroek dreigde gesloten te worden. Na inspanning van politieke partijen en de Dorpsraad blijft het nu elke woensdagmiddag open. U kunt via de website van de gemeente een afspraak maken.
lees verder:

Nieuwe bestuursleden gezocht:

Wij zijn dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de Dorpsraad!
Als bestuurslid bent u goed op de hoogte van de actualiteit in Bennebroek. U volgt de gebeurtenissen in de gemeente Bloemendaal op de voet. U draagt graag uw steentje bij aan een prettige en veilige leefomgeving, waarbij u het belang van Bennebroek goed in het oog houdt.

Mailt u voor meer informatie naar dorpsraadbennebroek@gmail.com.

Openbare Ruimte

Verplaatsen bushalte lijn 50


26-10-21
Heroverweging verplaatsen bushalte Rijksstraatweg te Bennebroek

Het college besluit:
  1. af te zien van verplaatsing van de bushalte genaamd Bennebroekerlaan richting Haarlem aan de Rijksstraatweg te Bennebroek;
  2. de bestaande bushalte in de huidige vorm te handhaven;
  3. het verkeersbesluit met zaaknummer 775589 gepubliceerd op 5 februari 2021 in te trekken;
  4. de raad te informeren met een collegebrief .
13-07-21
Het advies van de bezwaarschriftencommisie is binnen en de bezwaren van de Dorpsraad en omwonenden zijn deels gegrond verklaard. Wij wachten nu op de reactie van de gemeente.
lees verder:

23-02-21
Burgemeester en wethouders hebben besloten de bushalte Bennebroekerlaan te verplaatsen naar de Rijksstraatweg ter hoogte van nr 4-6. De Dorpsraad heeft hiertegen bezwaar gemaakt.


Fietsknelpunt Bekslaan-Leidsevaart


De gemeente Bloemendaal is een plan aan het maken om de kruising Bekslaan - Leidsevaartweg veiliger te maken. Tevens wordt de fietsbrug vernieuwd. Het eerste plan van april 2021 stuitte op weerstand van een deel van de bewoners. De Dorpsraad heeft er bij de politieke partijen op aangedrongen de participatie serieus te nemen:
22-07-2021
Na de zomer wordt een nieuw participatietraject gestart. De Dorpsraad Bennebroek krijgt gelegenheid mee te denken over het nieuwe / aangepaste plan. 
lees verder:

Park Vogelenzang, Dorpsraad in focusgroep

Duinpolderweg, Dorpsraad in platform NOG

Nieuwbouw brandweerkazerne


De brandweerkazerne in Bennebroek wordt vervangen. Deze voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Wel blijft de kazerne op de huidige plaats aan de Wilhelminalaan. Met de bewoners is overleg geweest over het ontwerp van het gebouw en over het bouwtraject. 
Daarbij kan worden gedacht aan parkeerproblemen tijdens de bouw en de aanvoer van bouwmaterialen. Dit overleg verloopt voorspoedig. 
Met de aanvang van de bouw kan begin 2022 gestart worden.
lees verder:

Om Bennebroek heen

Verkeer

Groene en cultuurhistorische karakter van ons dorp

Gemeente Bloemendaal


Biodiversiteitsplan. 25-10-21 Stakeholdersavond Biodiversiteit. De Dorpsraad neemt deel.

Omgevingsvisie 12-10-21 Commissie grondgebied bespreking scenario's omgevingsvisie.

Busvervoer

Schiphol