Commissie Grondgebied
slider placeholder
Op dinsdag 26 november a.s. zal in de commissie Grondgebied het bestemmingsplan Park Vogelenzang worden besproken. De Nota van beantwoording van de zienswijzen zal hierbij ook aan de orde komen. Ook de Dorpsraad heeft zienswijze ingediend (aangeduid als indiener nr. 7 in de Nota) met betrekking tot het aantal geplande woningen en het inspraaktraject binnen de Focusgroep. De zienswijze kunt u hieronder lezen en alle stukken die aan de orde komen in de commissie kunt u via de site van de gemeente Bloemendaal inzien.