Beroep tegen bestemmingsplan Park Vogelenzang

Inmiddels is bekend geworden dat het bestemmingsplan Park Vogelenzang nog niet onherroepelijk is. Dat komt omdat er beroep tegen het plan is aangetekend door een belanghebbende Stichting, waardoor met de realisatie van het plan nog niet begonnen kan worden. GGZInGeest is mede om die reden nog in onderhandeling met de projectontwikkelaar; het is nog niet bekend wie dat zal worden en op welke termijn dat wel bekend zal zijn.  

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.