Adviezen Dorpsraad zomer 2022:
De bocht is haakser gemaakt, waardoor de brug een stukje naar het zuiden moest opschuiven. Ook aan de kant van de Ixialaan / Hyacintenlaan schoof de brug daardoor op, wat dan net weer te dicht bij de Ixialaan uitkomt. De wethouder heeft toegezegd dat de brug enigszins schuin aangelegd kan worden zodat de fietsbrug op de as van de Hyacintenlaan uitkomt.


Variant 2: 
September 2022 Nieuw: 3 ontwerpen fietsbrug. Er werd gestemd t/m 6 oktober. 
Het ontwerp variant 2 heeft de meeste stemmen op 6-10-22. Er lijken grote gevaarlijke openingen te zitten in de vakken. De gemeente verzekert ons echter dat de brug volgens alle veiligheidsnormen zal worden uitgevoerd. 

2021-2022:
De gemeente Bloemendaal pakt de kruising Bekslaan - Leidsevaartweg aan. Tevens wordt de fietsbrug vernieuwd. Het eerste plan van april 2021 stuitte op weerstand van een deel van de omwonenden. De Dorpsraad heeft er bij de politieke partijen op aangedrongen participatie serieus te nemen.
Dat is inmiddels gebeurd: Via de website van de gemeente en een bijeenkomst in maart 2022 kon iedereen "meedenken en meedoen". 
De suggesties van omwonenden en de Dorpsraad zijn geïnventariseerd en het ontwerpbureau is er nu -juni 2022- mee aan de slag.

De Dorpsraad heeft in overleg met een aantal omwonenden deze reactie ingebracht.

22-07-2021
Er is een een nieuw participatietraject gestart. De omwonenden en de Dorpsraad Bennebroek krijgen gelegenheid mee te denken over het nieuwe / aangepaste plan. 
Er zijn allerlei ideeën geopperd in een zeer transparant participatietraject, te volgen op de website van de gemeente Bloemendaal. Op 9 maart 2022 is er een bijeenkomst waar de verschillende voorstellen tegen elkaar worden afgewogen.

25-05-2021
In de vergaderingen van de commissie grondgebied op 18 en 25 mei 2021 hebben de partijen goed geluisterd naar de bewoners: Het voorstel het kruispunt Bekslaan-Leidsevaart aan te passen werd met een meerderheid van stemmen als "niet rijp voor besluitvorming" weggestemd.
Hopelijk komt er nu een gedegen participatietraject op gang!

20-04-2021
De gemeente is bezig de gevaarlijke situatie voor fietsers op de T-splitsing Bekslaan - Leidsevaartweg op te lossen. Tevens wordt de fietsbrug vernieuwd.  De voorstellen van de gemeente worden 18 mei 2021 besproken in de commissie grondgebied.
De Dorpsraad Bennebroek hecht erg aan betrokkenheid van de omwonenden. Daarom heeft de Dorpsraad bij de gemeente benadrukt dat er een gedegen participatietraject gestart wordt.
Project oplossen fietsknelpunt Bekslaan - Leidsevaart
Situatieschets