22-07-2021
Er is een een nieuw participatietraject gestart. De omwonenden en de Dorpsraad Bennebroek krijgen gelegenheid mee te denken over het nieuwe / aangepaste plan. 
Er zijn allerlei ideeën geopperd in een zeer transparant participatietraject, te volgen op de website van de gemeente Bloemendaal. Op 9 maart 2022 is er een bijeenkomst waar de verschillende voorstellen tegen elkaar worden afgewogen.

25-05-2021
In de vergaderingen van de commissie grondgebied op 18 en 25 mei 2021 hebben de partijen goed geluisterd naar de bewoners: Het voorstel het kruispunt Bekslaan-Leidsevaart aan te passen werd met een meerderheid van stemmen als "niet rijp voor besluitvorming" weggestemd.
Hopelijk komt er nu een gedegen participatietraject op gang!

20-04-2021
De gemeente is bezig de gevaarlijke situatie voor fietsers op de T-splitsing Bekslaan - Leidsevaartweg op te lossen. Tevens wordt de fietsbrug vernieuwd.  De voorstellen van de gemeente worden 18 mei 2021 besproken in de commissie grondgebied.
De Dorpsraad Bennebroek hecht erg aan betrokkenheid van de omwonenden. Daarom heeft de Dorpsraad bij de gemeente benadrukt dat er een gedegen participatietraject gestart wordt.
Project oplossen fietsknelpunt Bekslaan - Leidsevaart
Situatieschets