Haarlemmermeer wil in gesprek met dorpen over bereikbaarheid.
Artikel Haarlems Dagblad 20-1-21:
18-4-2023
20-11-2023 10:16

18-4-23 Laatste nieuws: Op 25 mei 2020 besloot de provincie Noord Holland niet langer mee te werken aan het project Duinpolderweg.
De Provincie Zuid-Holland nam toen

lees meer ...
Laatste nieuws mobiliteit Duin- en Bollenstreek
14-02-2022 12:51
Duinpolderweg
Nadat de Provincie Noord-Holland op 25 mei 2020 heeft besloten niet langer mee te willen werken aan het lees meer ...
Haarlems Dagblad 19-03-21
19-03-2021 10:32
lees meer ...
Leidsch Dagblad 17-03-21
17-03-2021 10:33
lees meer ...
artikel Leidsch Dagblad
17-02-2021 15:14
lees meer ...
Bereikbaarheid Bennebroek
04-02-2021 12:31
lees meer ...
Stoppen project Duinpolderweg 25-05-20
27-05-2020 14:25

Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland steunden maandag 25 mei 2020 unaniem het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) om te stoppen met het project Duinpolderweg in

lees meer ...
Meerderheid Staten Noord-Holland achter besluit
21-04-2020 15:22
lees meer ...
Inspraak vergadering PS Noord Holland
20-04-2020 15:23
lees meer ...
Provincie zet definitief streep door Duinpolderweg
27-03-2020 08:54

Goed nieuws! Hieronder de communicaite van de provincie Noord-Holland:

Beste lezer,

Graag sturen we u als geïnteresseerde in de ontwikkelingen

lees meer ...
Haarlems Dagblad 26-02-2020
26-02-2020 19:32

Het standpunt van de Dorpsraad Bennebroek -met een vertegenwoordiging in het Platform NOG- is ongewijzigd gebleven. Onverkort zal worden vastgehouden aan het alternatief NOGBeter

lees meer ...
Haarlems Dagblad 04-01-2020
04-01-2020 20:11

Na een periode van relatieve rust is achterover leunen er nu niet meer bij... De Dorpsraad blijft alert op de ontwikkelingen en bericht u erover zodra er meer concreet nieuws is

lees meer ...
website geenduinpolderweg.nl
04-08-2019 13:43
lees meer ...
Impasse Duinpolderweg
13-07-2019 18:00

13-7-2019 Haarlems Dagblad: Prachtig nieuws, hier hoeven wij niets aan toe te voegen!

lees meer ...
Coalitieakkoord
12-06-2019 20:13

GS Noord-Holland heeft het coalitieakkoord gepresenteerd. Het programma Bereikbaarheid Bollenstreek wordt gefaseerd gerealiseerd.  De investeringen in hoogwaardig

lees meer ...
Nieuwsbrief 14 Platform NOG
01-04-2019 20:14
 "Duinpolderweg Doodlopende weg" lees meer ...
Januari 2019
01-01-2019 20:33

Januari 2019 De Dorpsraad is zeer geschokt dat vanaf december 2018 de heer Wijkhuisen namens Bloemendaal niet meer vertegenwoordigd mag zijn in de Stuurgroep. Hij is hier, samen

lees meer ...
Inspraak 7-9-2018
07-09-2018 20:26

Namens Dorpsraad Bennebroek is bij veel verschillende gelegenheden gebruik gemaakt van het inspraakrecht. Zo hebben wij ingesproken bij de Provinciale Statenvergaderingen van de

lees meer ...
Nieuwsbrief Dorpsraad september 2018
01-09-2018 20:47

Dramatische tracékeuze Duinpolderweg Beste leden van de Dorpsraad Bennebroek, Zoals u waarschijnlijk wel in de krant hebt gelezen is woensdag19-9-2018 het definitieve

lees meer ...
Gezamenlijke hoorzitting
12-07-2018 20:18

Gezamenlijke hoorzitting op 7 september De Staten van Noord- en Zuid-Holland organiseren op vrijdag 7 september 2018 gezamenlijk een hoorzitting op het provinciehuis

lees meer ...
Voorkeursalternatief
28-06-2018 20:24

Voorkeursalternatief 28-6-2018 Het mag duidelijk (zie hieronder) zijn dat de Dorpsraad Bennebroek pertinent tegen het Alternatief Midden is, met een tracé -dwars

lees meer ...
Definitief voorkeursalternatief
26-06-2018 20:20

Berichtgeving Provincies juni 2018 Definitief voorkeursalternatief Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (Duinpolderweg) Het definitief voorkeursalternatief (VKA) is een

lees meer ...
Verslagen vergaderingen
16-05-2018 19:57

Op woensdag 16 mei 2018 10.00-12.30 uur heeft wederom de Duinpolderweg op de agenda van Provinciale Staten gestaan (commissie Verkeer & Mobiliteit). Veel inspraak heeft weer

lees meer ...
Formulier Bezwaarmaking Dorpsraad
01-02-2018 19:54

Februari 2018 Formulier Bezwaarmaking Dorpsraad tegen het gekozen voorlopig voorkeursalternatief. De Dorpsraad Bennebroek heeft een standaard zienswijze opgesteld, waarvan u

lees meer ...
Nieuwsbrief 9 Platform NOG
01-01-2018 19:54

Januari 2018 Begeleidende mail bij Nieuwsbrief van Platform NOG. Voor de Nieuwsbrief zie het bijgevoegde PDF-bestand.  Bijgaand treft u, voor het eerst sinds lange

lees meer ...
Vlak langs Bennebroek?
01-01-2018 19:37

Vlak langs Bennebroek of ietsje zuidelijker: de nieuwe weg tussen de N208 en de A4, met een reservering voor verbinding N208 naar N206? Waar gaat het om?  De kans

lees meer ...
Milieueffect rapportage
20-12-2017 19:36

Onderzoeksresultaten milieueffectrapportage bekend Geachte heer, mevrouw, Er is besloten de resultaten van de milieueffectrapportage van de Duinpolderweg te delen met de

lees meer ...
Persbericht Provincies Noord en Zuid Holland
20-12-2017 19:32

Gezamenlijk persbericht provincies Noord-Holland en Zuid-Holland 20 december 2017 Gedeputeerde Staten kiezen voorlopig voorkeursalternatief project Bereikbaarheid

lees meer ...
Nut Duinpolderweg blijft de vraag
18-03-2016 21:12

Het onderstaande artikel "Nut Duinpolderweg blijft de vraag" in het Haarlem Dagblad van 18 maart 2016 beschrijft wat er aan de hand is.    De Dorpsraad

lees meer ...