2022-08 Op de Kastanjelaan, tussen de snackbar en Kastanjelaan 3, is het plan een woning te bouwen.
De Dorpsraad juicht het bouwen van een woning hier toe.
Mét de omwonenden maakt de Dorpsraad zich echter zorgen over het ontwerp: Er komt een diepe (parkeer)kelder onder, die de stabiliteit van de huizen aan weerszijden ernstig in gevaar brengt. Zie verder de brief die de Dorpsraad hierover heeft opgesteld.
Tijdens ons overleg met wethouder Wijkhuisen op 13-2-23 vernamen wij dat de bouwer de aanvraag heeft ingetrokken.