Wijzigingsovereenkomst Oosteinderpolder 10-12-19

Op 10 december jl. is door het college het volgende besluit genomen: 007 Wijzigingsovereenkomst Oosteinderpolder
Het college besluit de wijzigingsovereenkomst met N.V. Afvalzorg Holding en Ontwikkelingsmaatschappij NatuurEnWonen B.V. inzake de fatale termijnen van het project Oosteinderpolder vast te stellen.
Wij hebben het verzoek aan de gemeente gedaan ons de inhoud van deze overeenkomst te melden, omdat deze onze belangen als kern Bennebroek raakt, aangezien de Oosteinderpolder op het grensgebied van Bennebroek en Hillegom ligt.
Dit bleek een WOB-verzoek te moeten zijn, dit verzoek is inmiddels verzonden.