Renovatie Meerweg


december 2017

De laatste week van september 2017 is de renovatie/herinrichting van de Meerweg gestart. Alle bewoners hebben daarover inmiddels nieuws in hun brievenbus ontvangen.

De Dorpsraad heeft medio november 2017 informatie voor u opgevraagd over de laatste stand van zaken:

Men had gehoopt eerder klaar te zijn, maar door de problemen met het gaslek ter hoogte van de Schoollaan zijn de werkzaamheden wat vertraagd en zal het werk iets uitlopen tot na 2 december a.s.

Men is zich bewust van het feit dat er een flinke toename van verkeer is over de Zandlaan. We hebben besproken of het reëel zou zijn verkeerslichten aan beide zijden te plaatsen of verkeersregelaars in te zetten, om het verkeer te reguleren. Dat doet echter aan de drukte niets af, is duur en het plaatsen van lichten neemt enige tijd. Overigens werd toegezegd dat na afloop van de werkzaamheden schade aan de bermen zal worden aangeheeld en dat deze weer netjes in orde gemaakt worden

Er is overwogen de Schoollaan naar het zuiden toe tijdelijk 2-richtingsverkeer te maken, maar dit zal gevaarlijke situaties opleveren. Ook het fietspad van de Harp openstellen voor auto's is overwogen maar om die reden verworpen.

De brug over de Ringvaart is met opzet nog niet geopend om te voorkomen dat veel sluipverkeer zich door Meerwijk gaat verplaatsen.  

Goed nieuws is er met betrekking tot de hulpdiensten: geen zorgen dat deze niet tijdig Meerwijk zouden kunnen bereiken. De projectleider heeft dagelijks contact met de hulpdiensten om te bespreken van welke kant het best een evt. calamiteit zou kunnen worden aangereden. Afgesproken is dat alle hulpdiensten door de hekken heen mogen rijden, zowel vanaf de brug, de Schoollaan, de Binnenweg als de Bennebroekerlaan. Dit zal schade aan de werkzaamheden kunnen toebrengen, maar dat risico is men graag bereid te dragen ten behoeve van de veiligheid.

De renovatie van de Meerweg is 8-12-2017 afgerond.