Bennebroekerpolder


Bennebroekerpolder

Op 5 juli jl. organiseerde het hoogheemraadschap van Rijnland een informatiebijeenkomst over de Bennebroekerpolder. Op dee  Tijdens deze bijeenkomst schetste Rijnland een beeld van het huidige watersysteem en de eventuele wateroverlast. Vervolgens konden bewoners met vertegenwoordigers van het schap en de gemeente in gesprek gaan over de knelpunten in het huidige watersysteem.  

De polders in gemeente Bloemendaal maken onderdeel uit van de watergebiedsplannen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail wgpkust@rijnland.net o.v.v. wgp Bennebroekerpolder.

Oriëntatiekaart