Nieuwbouw Meerleven


 

Meerleven - Nieuwbouw

Op het stuk grond dat is vrijgekomen door het verzorgingshuis Meerleven te verplaatsen heeft Woonzorg Nederland 35 zorgappartementen gerealiseerd. Het oude Meerleven was midden op het terrein geplaatst. Alle bewoners hadden een eigen balkon en een ruime toetreding van licht en zon. Niet in het nieuwe gebouw, daar zijn de kamers op de noordwestelijke vleugel donker en somber. Door de nieuwbouw die nu aan de andere kant gerealiseerd is, verrijst een hoge muur op korte afstand van het huidige Meerleven. Een ernstige zaak voor de mensen die hier hun laatste jaren doorbrengen. De vraag is of de politiek niet meer zou moeten doen om ook een goede leefomgeving te waarborgen voor deze groep oudere inwoners. 
Woonzorg Nederland voert het bebouwingspercentage van het gebied op naar 50%. Samen met de bijbehorende parkeerplaatsen versteent het gebied vrijwel volledig. Dit heeft gevolgen voor de waterhuishouding van de aangrenzende woonwijk. De vijver die in deze woonwijk ligt, heeft nu nog fraaie oevers. De gemeente is genoodzaakt om de oevers af te graven en de vijver te verdiepen.

Meerleven zonsondergang