(afb. Grondwaterbeleidsplan Bloemendaal en Heemstede)

Wat te doen tegen optrekkend vocht in huis 
 

Grondwateroverlast 2023

De Dorpsraad krijgt veel vragen over wateroverlast in kelders en kruipruimtes. Dit wordt vooral ervaren in Meerwijk. Werkt het nieuwe drainage systeem naar behoren?

Wij hebben deze vragen gesteld bij ons overleg met wethouder Wijkhuisen in januari 2024. 

Regionaal wordt er met betrokken bestuurders ook gekeken naar oorzaken en oplossingen. In 2023 werd de hoogste regenval sinds 2009 geregistreerd. Gevolg van de klimaatverandering? Kan het Waterschap iets doen door het peil te verlagen? Het is niet eenduidig allemaal.

Voorlopig komen de gevolgen van de hoge waterstand voor de verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar. Maar een perceeleigenaar kan en mag de grondwaterstand niet veranderen; dat is een bestuurlijke taak.

Ook de politieke partijen in de gemeente Bloemendaal houden zich met de grondwateroverlast bezig. Zie hiervoor de motie gesteund door de voltallige gemeenteraad en een video fragment uit de raadsvergadering van 1 februari 2024.