Op 7 november 2023 vond een hoorzitting plaats over de bezwaren gericht tegen het besluit van het college tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwbouw villa en het kappen van 6 bomen aan de Willinklaan 2 in Bennebroek (besluit van 7 juli 2023).
Een aantal bezwaarmakers maakte van de gelegenheid gebruik om hun bezwaren toe te lichten.
Naar aanleiding van de toelichtingen had de bezwaarschriftencommissie een aantal kritische vragen voor de gemeente vertegenwoordigers, waarop deze geen afdoende antwoorden konden geven.
Dit betrof onder meer de hoeveelheid af te graven zand van het perceel, de erfdienstbaarheid die freule Willink indertijd heeft op laten stellen v.w.b. het afgraven en verplaatsen van zand dat ook geldt voor betreffende kavel, de oppervlakte van het bouwplan, de verplaatsing van het bouwvlak op de kavel naar een positie die eerder door de gemeente was afgekeurd en de kap van bomen (één boom was toch niet zo ziek als eerder werd geconstateerd).
De gemeente dient hier zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.
De uitspraak van de bezwaarschriftcommissie vindt voor het eind 2023 plaats.