Verwijderen hiervan betekent een groot verlies en een recreatieve beperking voor de omgeving.  Daarnaast mag achterstallig onderhoud geen reden zijn om de steiger te verwijderen. De steiger bij de Witte de Withlaan is enkele jaren geleden wel gerestaureerd en deze meer centraal gelegen en populaire steiger zou dan zeker in aanmerking moeten komen voor restauratie. Naar aanleiding van de reactie van de Dorpsraad heeft de gemeente voorgesteld om de steiger toch te vervangen door een, gelet het budget,  kleinere steiger gelijk het formaat van de steiger aan de Witte de Withlaan. De Dorpsraad blijft voorstander voor een één op één vervanging.
Begin januari  2023 worden omwonenden door de gemeente geïnformeerd over de steiger en om een mening gevraagd.
Wordt vervolgd.