Reactie gemeente:
Uiteraard wordt deze brug veilig en volgens de geldende veiligheid standaarden gebouwd. De presentatie van deze 3 varianten is globaal, het detailniveau zit hier nog niet in. Het ging in dit stadium puur over de uitstraling van de brug. Er komen bijvoorbeeld nog kabels en/of gaas voor de openingen. Hetzelfde geldt voor andere veiligheidsmaatregelen zoals bebordingen en afrasteringen. Dit wordt in een later stadium in detail uitgewerkt.