De standpunten tijdens de werksessie varieerden tussen ‘zoveel mogelijk asfalt' waaronder het reeds uitgewerkte voorkeurstracé ten noorden van Hillegom (Duinpolderweg)’ van een aantal ondernemers en ‘zo min mogelijk asfalt en fors investeren in OV’ van Milieudefensie. De Dorpsraad Bennebroek heeft aangegeven een groot voorstander te zijn van de oplossingen voorgesteld in de studie ‘NOG Beter 2.0’ om de Mobiliteit Duin- en Bollenstreek te verbeteren. Begin 2022 neemt de stuurgroep een besluit over het vervolg (mogelijk maart), waarbij de inbreng van de werksessie wordt meegenomen.