26-10-21
Heroverweging verplaatsen bushalte Rijksstraatweg te Bennebroek

Het college besluit:
  1. af te zien van verplaatsing van de bushalte genaamd Bennebroekerlaan richting Haarlem aan de Rijksstraatweg te Bennebroek;
  2. de bestaande bushalte in de huidige vorm te handhaven;
  3. het verkeersbesluit met zaaknummer 775589 gepubliceerd op 5 februari 2021 in te trekken;
  4. de raad te informeren met een collegebrief .
13-07-21
Het advies van de bezwaarschriftencommisie is binnen en de bezwaren van de Dorpsraad en omwonenden zijn deels gegrond verklaard. Wij wachten nu op de reactie van de gemeente.
lees verder:

23-02-21
Burgemeester en wethouders hebben besloten de bushalte Bennebroekerlaan te verplaatsen naar de Rijksstraatweg ter hoogte van nr 4-6. De Dorpsraad heeft hiertegen bezwaar gemaakt.