Op woensdag 17 april 2019 was er in de kazerne een bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente, met brandweer en buurt waarbij de plannen over de nieuwbouw van de brandweerkazerne op dezelfde plek aan de Wilhelminalaan besproken werden. De burgemeester hield een inleidend  praatje, waarin hij het belang van de betrokkenheid met de buurt benadrukte en stelde dat het gehele plan nog binnen de huidige collegeperiode -dus binnen 3 jaar- gerealiseerd zou moeten worden. Er ligt inmiddels een door de brandweer geschreven Programma van Eisen en de bedoeling is om na sloop, de nieuwe behuizing op precies dezefde plek -binnen het voorgeschreven bouwvlak- terug te bouwen, zodat geen vrijstellingsprocedure op het bestemmingsplan hoeft plaats te vinden. De buurt sprak uit blij te zijn met de keuze voor herbouw op dezelfde plek. Er zal een klankbordgroep geformeerd worden, waarin de Dorpsraad ook zitting zal nemen. De plannen verkeren nog in een vroeg stadium, waardoor verder nog niet veel gemeld kon worden qua planning en organisatie. Zodra er meer nieuws is zullen we dit melden. Link naar dit onderwerp op de site van de gemeente Bloemendaal.