Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. BAS is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS).  Voor vragen of klachten: ga naar de site www.bezoekbas.nl. Ook de Dorpsraad maakt gebruik van dit meldpunt. De Dorpsraad is niet vertegenwoordigd in het bewonersplatform; in de Bewoners Omgeving Schiphol hebben reeds 10 clustervertegenwoordigers zitting die de 5 clusters vertegenwoordigen. Wij houden beslist vinger aan de pols