Het Servicepunt Bennebroek vervult een zeer belangrijke functie voor de bewoners van Bennebroek en Vogelenzang. Met name voor ouderen is een goede dienstverlening ‘dichtbij’ heel belangrijk. Velen zijn immers niet goed in staat hun zaken met de gemeente digitaal te regelen. Daarom blijft een fysiek aanspreekpunt in de nabije omgeving van groot belang. Overveen is immers voor velen ver weg. 
Ten tijde van de fusie van Bennebroek met Bloemendaal werd expliciet toegezegd dat Bennebroek de beschikking kreeg over een eigen Servicepunt, gezien de excentrische ligging van het dorp, aan de rand van de gemeente.
Deze afspraak dient naar de mening van Dorpsraad Bennebroek onverkort te worden nageleefd.  

Dorpsraad Bennebroek pleit daarom voor instandhouding van het Servicepunt met ruime openingstijden, zodat de bewoners van Bennebroek en Vogelenzang gemakkelijk al hun zaken met de gemeente ‘dichtbij’ kunnen regelen, en heeft het college en de Raad verzocht zich hier hard voor te maken.

Op 5-11-2020 is door de Gemeenteraad besproken dat het servicepunt één dagdeel per week open blijft.