Privacy wet


De nieuwe privacywetgeving zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt natuurlijk ook voor de Vereninging Dorpsraad Bennebroek. 

Wij willen en zullen zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaan. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om uw naam en adresgegevens, zoals die bij inchrijving door u aan ons ter beschikking zijn gesteld en zijn opgenomen in onze ledenadministratie.

U kunt hier alles over lezen in een speciale brief aan onze leden.

Hoe wij formeel met uw gegevens om gaan kunt u lezen in onze Privacy Verklaring.

Mocht u over deze materie vragen en of opmerkingen hebben dan horen wij graag van u