Lid of donateur worden


 

De Vereniging Dorpsraad Bennebroek is van alle Bennebroekers! Veel inwoners zijn lid. Inwoners met een betrokken leefstijl die bewuste keuzes maken.

Wacht niet, doe net als de andere Bennebroekers en wordt lid!

Lid worden van de Dorpsraad Bennebroek kan door het overmaken van een jaarlijkse contributie. De contributie voor 2021 is vastgesteld op € 20,00. 

Per adres kunnen meerdere personen lid zijn.  

Met het lidmaatschap krijgt u:

of liever een donatie? 

Het bedrag dat u wilt schenken staat u vanzelfsprekend vrij.

De Dorpsraad heeft een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI - status. Hierdoor kunt u belasting-gunstig doneren. Sinds 2012 is de zogenaamde Geefwet van kracht hierdoor wordt het mogelijk om uw gift met een factor 1,25 aftrekbaar te maken van de inkomstenbelasting.   

Ons fiscaal nummer is : 8122.92.352                                                                                                      

Hoe meldt u zich aan?

Bij voorkeur via email:

dorpsraadbennebroek@gmail.com

Graag met vermelding van naam en adres.

Schriftelijk:

Dorpsraad Bennebroek
Narcisssenlaan 57
2121SK Bennebroek

De contributie of donatie kan worden overgemaakt op ING-rekeningnummer 
NL80INGB0008522067 ten name van Dorpsraad Bennebroek, onder vermelding van ‘Dorpsraad - jaartal’, uw naam en adres.
Graag ook duidelijk aangeven of u lid of donateur wilt worden.