JaarverslagenAlgemene Ledenvergadering 18 april 2023


Presentatie bij jaarverslag 2022

Verslag van de ALV 18-4-23

Financieel Jaarverslag 2022

 

Algemene Ledenvergadering 3 mei 2022

Presentatie bij jaarverslag 2021

Verslag van de ALV 3-5-22

Financieel Jaarverslag 2021


Algemene Ledenvergadering 2021

Het jaar 2020 en 2021 stond bij iedereen in het teken van de corona pandemie. Daarom werd besloten in 2020 geen fysieke Algemene Ledenvergadering te houden, maar dit in schriftelijke vorm te doen.

Jaarverslag 2020

Financieel Jaarverslag 2020


Algemene Ledenvergadering d.d. 5 maart 2020

Op 5 maart 2020 hield de Dorpsraad Bennebroek zijn jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Tal van actuele onderwerpen passeerden die avond in Het Trefpunt de revue. Zoals de laatste ontwikkelingen rond de Duinpolderweg en Park Vogelenzang.

Uiteraard werden ook de financiën door de penningmeester verantwoord en werd er teruggeblikt op de bezigheden van de Dorpsraad in het afgelopen jaar. Zo werd actief deelgenomen aan gemeentelijke initiatieven op divers gebied zoals het werkatelier omgevingsvisie, de werkgroep nieuwe brandweerlocatie en de kerntakendiscussie. Ook participeerde de Dorpsraad in de sessie Vrijwilligersorganisaties & burgerinitiatieven. 

Jaarverslag 2019

Financieel Jaarverslag 2019


Algemene Ledenvergadering, d.d. 13 februari 2019 druk bezocht

Dorpsraad Bennebroek kijkt terug op een drukbezochte ALV op woensdag 13 februari j.l in Het Trefpunt. En dit ondanks de Champions League wedstrijd Ajax-Real Madrid. Of was het bezoek en betoog van burgemeester Elbert Roest van Bloemendaal juist de trekker? In ieder geval was het een zeer geanimeerde bijeenkomst waar tal van actuele onderwerpen de revue passeerden. Zoals de Duinpolderweg, Park Vogelenzang, Schiphol en geluidsoverlast, De Zuilen...

Burgemeester Roest hield een bevlogen betoog over zijn mooie gemeente Bloemendaal en de eigen plaats die Bennebroek daarin inneemt. Bennebroek is wat inwonertal betreft het grootste dorp in de gemeente. Hij vroeg tevens aandacht voor het belang van de sociale samenhang in Bennebroek en ging dieper in op de sociaal-economische ontwikkelingen in het dorp. Ook benadrukte hij het belang van een actieve Dorpsraad daarbij.

Jaarverslag 2018

Financieel Jaarverslag 2018

De avond werd besloten met een gezellig samenzijn in de foyer van Het Trepunt.


Verslag ALV Dorpsraad Bennebroek, d.d. 11 januari 2018

De ALV stond deze keer in het teken van de laatste ontwikkelingen rond de Duinpolderweg. Bestuurslid Anneke Quispel, die vanuit de Dorpsraad zitting heeft in de Adviesraad, praatte de aanwezigen uitvoerig bij en zette de voor- en nadelen van de verschillende tracé's nauwkeurig op een rij. Dit leidde vervolgens tot een uitgebreide en soms verhitte discusse tussen de aanwezigen, waaronder de Bloemendaalse wethouder Richard Kruijswijk (Ruimtelijke Ordening) en VVD-raadslid Peter Boeijink. Het laatste nieuws kunt u lezen onder het kopje Duinpolderweg op deze website. 
Ook de financiële situatie van de Dorpsraad werd onder de loep genomen. Penningmeester Roel Schotanus gaf duidelijk tekst en uitleg.

Jaarverslag 2017

Tenslotte gaf de Bennebroekse wetenschapsjournaliste Nienke Beintema een boeiende presentatie met veel foto's over de poolgebieden. Zelf nam ze deel aan onder meer een expeditie naar Spitsbergen. En schreef het boek De Poolgebieden. Ook legde ze uit waarom ijsberen geen pinguïns eten: omdat ijsberen alleen op de Noordpool en de zwart-witte vogels alleen op de Zuidpool voorkomen!

De avond in Het Trefpunt werd met een zeer geanimeerde borrel besloten.  


De presentaties op de jaarlijkse ALV dienen als jaarverslag. Hierin vindt u ook het financiële jaarverslag.

Wethouder Nico Heijink gaf een voordracht, waarbij met name m.b.t. de beoogde sociale woningbouw kritische vragen werden gesteld. Hans Krol heeft een presentatie gegeven over Historisch Bennebroek. Tevens werd een presentatie gehouden van het concept Stedebouwkundig Plan Park Vogelenzang door de makers Henk Hartzema en Marlies van Diest. Van de verschillende politieke partijen waren gemeenteraadsleden aanwezig. Wij bedanken hen daarvoor. De leden zijn betrokken, de opkomst was goed. Het document voorafgaand aan deze vergadering is de Nieuwsbrief van september 2016.

Presentatie algemene ledenvergadering 2016 met financieel verslag 2015

 

Deze algemene ledenvergadering  was een groot succes, mede door de bijdragen van burgemeester Bernt Schneiders en de wethouders Nico Heijink en Richard Kruijswijk. Van de verschillende politieke partijen waren gemeenteraadsleden aanwezig. Wij bedanken hen daarvoor. De opkomst was groot.