Jaarverslagen


Algemene Ledenvergadering, d.d. 13 februari 2019 druk bezocht  

Dorpsraad Bennebroek kijkt terug op een drukbezochte ALV op woensdag 13 februari j.l in Het Trefpunt. En dit ondanks de Champions League wedstrijd Ajax-Real Madrid. Of was het bezoek en betoog van burgemeester Elbert Roest van Bloemendaal juist de trekker? In ieder geval was het een zeer geanimeerde bijeenkomst waar tal van actuele onderwerpen de revue passeerden. Zoals de Duinpolderweg, Park Vogelenzang, Schiphol en geluidsoverlast, De Zuilen...

Burgemeester Roest hield een bevlogen betoog over zijn mooie gemeente Bloemendaal en de eigen plaats die Bennebroek daarin inneemt. Bennebroek is wat inwonertal betreft het grootste dorp in de gemeente. Hij vroeg tevens aandacht voor het belang van de sociale samenhang in Bennebroek en ging dieper in op de sociaal-economische ontwikkelingen in het dorp. Ook benadrukte hij het belang van een actieve Dorpsraad daarbij.

Jaarverslag 2018

Financieel Jaarverslag 2018

De avond werd besloten met een gezellig samenzijn in de foyer van Het Trepunt.

Nieuwe bestuursleden

De Dorpsraad is op zoek naar nieuwe bestuursleden! Opdat we nog meer en beter werk kunnen verrichten. Meld u zich daarom bij ons aan! Ook burgemeester Roest constateerde gisteren dat een 'levendige' Dorpsraad die nadenkt over de toekomst van Bennebroek van groot belang is. 

(Er hebben zich naar aanleiding van deze oproep twee nieuwe leden gemeld.) 

 


Verslag ALV Dorpsraad Bennebroek, d.d. 11 januari 2018

De ALV stond deze keer in het teken van de laatste ontwikkelingen rond de Duinpolderweg. Bestuurslid Anneke Quispel, die vanuit de Dorpsraad zitting heeft in de Adviesraad, praatte de aanwezigen uitvoerig bij en zette de voor- en nadelen van de verschillende tracé's nauwkeurig op een rij. Dit leidde vervolgens tot een uitgebreide en soms verhitte discusse tussen de aanwezigen, waaronder de Bloemendaalse wethouder Richard Kruijswijk (Ruimtelijke Ordening) en VVD-raadslid Peter Boeijink. Het laatste nieuws kunt u lezen onder het kopje Duinpolderweg op deze website. 
Ook de financiële situatie van de Dorpsraad werd onder de loep genomen. Penningmeester Roel Schotanus gaf duidelijk tekst en uitleg.

Jaarverslag 2017

Tenslotte gaf de Bennebroekse wetenschapsjournaliste Nienke Beintema een boeiende presentatie met veel foto's over de poolgebieden. Zelf nam ze deel aan onder meer een expeditie naar Spitsbergen. En schreef het boek De Poolgebieden. Ook legde ze uit waarom ijsberen geen pinguïns eten: omdat ijsberen alleen op de Noordpool en de zwart-witte vogels alleen op de Zuidpool voorkomen!

De avond in Het Trefpunt werd met een zeer geanimeerde borrel besloten.  


De presentaties op de jaarlijkse ALV dienen als jaarverslag. Hierin vindt u ook het financiële jaarverslag.

Wethouder Nico Heijink gaf een voordracht, waarbij met name m.b.t. de beoogde sociale woningbouw kritische vragen werden gesteld. Hans Krol heeft een presentatie gegeven over Historisch Bennebroek. Tevens werd een presentatie gehouden van het concept Stedebouwkundig Plan Park Vogelenzang door de makers Henk Hartzema en Marlies van Diest. Van de verschillende politieke partijen waren gemeenteraadsleden aanwezig. Wij bedanken hen daarvoor. De leden zijn betrokken, de opkomst was goed. Het document voorafgaand aan deze vergadering is de Nieuwsbrief van september 2016.

Presentatie algemene ledenvergadering 2016 met financieel verslag 2015

 

Deze algemene ledenvergadering  was een groot succes, mede door de bijdragen van burgemeester Bernt Schneiders en de wethouders Nico Heijink en Richard Kruijswijk. Van de verschillende politieke partijen waren gemeenteraadsleden aanwezig. Wij bedanken hen daarvoor. De opkomst was groot.