Stoppen project Duinpolderweg 25-05-20

Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland steunden maandag 25 mei 2020 unaniem het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) om te stoppen met het project Duinpolderweg in zijn huidige vorm en uitsluitend de Nieuwe Bennebroekerweg te verdubbelen.

GS zetten vooral in op goede fiets- en busverbindingen, waarin de snelbus Noordwijk-Schiphol een belangrijke rol speelt.

Bijna 10 jaar van strijd tegen de weg is hiermee ten einde gekomen. Het dossier in zijn huidige vorm kan hiermee eindelijk gesloten worden.

Wij zijn blij en opgelucht dat onze mooie woon- en leefomgeving niet onnodig zal worden aangetast en danken alle Bennebroekers die ons zolang gesteund hebben bij onze inspanningen ons op vele momenten uit te spreken tegen de aanleg van de Duinpolderweg!