De Vereniging Dorpsraad Bennebroek is van alle Bennebroekers! Veel inwoners zijn lid. Inwoners met een betrokken leefstijl die bewuste keuzes maken voor een prettige en veilige leefomgeving. 

 

Ons belang is voor heel Bennebroek
De leden hebben de afgelopen jaren veel bijgedragen aan het behoud van het groene en cultuurhistorische karakter van ons dorp. En die betrokkenheid is nu belangrijker dan ooit.

De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk door diverse plannen van gemeente en provincie.
Dus uw steun is hard nodig. Wacht niet, doe net als de andere Bennebroekers en word lid!

lees meer.....

Duinpolderweg

Impasse Duinpolderweg

13-7-2019 Haarlems Dagblad:
Prachtig nieuws, hier hoeven wij niets aan toe te voegen!
lees meer...

Nieuwbouw Brandweerkazerne

Bijeenkomst buurt en gemeente


Op woensdag 17 april 2019 was er in de kazerne een bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente, met brandweer en buurt waarbij de plannen over de nieuwbouw van de brandweerkazerne op dezelfde plek aan de Wilhelminalaan besproken werden.

lees meer...

Gemeente Bloemendaal

Informatie voor nieuwe inwoners


Op zaterdag 14 september organiseerde de gemeente een informatiemarkt voor nieuwe inwoners 
op het lees meer...

Park Vogelenzang

aannemen ontwerp-bestemmingsplan


Op donderdag 14 maart 2019 is het ontwerp-bestemmingsplan door de meerderheid van de gemeenteraad van Bloemendaal aangenomen. De verkeersontsluiting aan de Groot Hoefbladlaan alsmede die aan de zuidkant bij de Haarlemmerstraat blijft voor sommige raadsleden een zorg en is voor 

lees meer...

Schiphol

BAS

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol.
www.bezoekbas.nl.

lees meer...