Uiteraard werden ook de financiën door de penningmeester verantwoord en werd er teruggeblikt op de bezigheden van de Dorpsraad in het afgelopen jaar. Zo werd actief deelgenomen aan gemeentelijke initiatieven op divers gebied zoals het werkatelier omgevingsvisie, de werkgroep nieuwe brandweerlocatie en de kerntakendiscussie. Ook participeerde de Dorpsraad in de sessie Vrijwilligersorganisaties & burgerinitiatieven. Lees meer:

Na afloop van dit "huishoudelijke" gedeelte hield Martin Bunnik een presentatie over het onderwerp "Bennebroek in de 20e eeuw: Van bloembollen naar forenzen"