Bestuur Dorpsraad Bennebroek:

 

Theo van Dijk 
voorzitter


Sinds 2015 woon ik in Bennebroek en mijn jeugd heb ik in Bloemendaal doorgebracht. 

Ik vind het belangrijk om in mijn woonomgeving te weten wat er gebeurt en vind het vanzelfsprekend  om een bijdrage te geven aan het in standhouden van het aangename leef- en woongenot in Bennebroek. 
Vanaf 2015 ben ik lid van het bestuur van de Dorpsraad.

Ik werk in Bennebroek als zelfstandig communicatie-adviseur vanuit mijn bedrijfje Mediagenique. 

 

Marian Timmermans

secretaris


Sinds 1992 woon ik in Bennebroek en volgde steeds met belangstelling de ontwikkelingen rondom ons mooie dorp en het opgaan van Bennebroek in de gemeente Bloemendaal.

Ik was directeur van basisscholen in Bloemendaal en omgeving.

Nu ik meer tijd heb draag ik graag actief bij aan het behoud van de kwaliteit van onze leefomgeving. Ik ben sinds 2019 lid van het bestuur van de Dorpsraad Bennebroek.

 

Dick Duijn

penningmeester


Sinds 2015 wonen wij in het fraaie Bennebroek. Ik vind het belangrijk dat de leefbaarheid in ons mooie dorp gewaarborgd is en blijft. Toen ik hoorde dat voor de dorpsraad dringend bestuursleden werd gezocht, heb ik mij in 2020 aangemeld opdat ik een bijdrage kan leveren aan het behoud en de bescherming van de prettige leef- en woonomgeving.

Vanuit mijn werk bij de Overheid ben ik enigszins op de hoogte hoe ambtelijke (gemeentelijke) besluitvormingsprocessen plaatsvinden, een ervaring die goed van pas komt in de Dorpsraad.

 

Roel Schotanus

bestuurslid


Ruim 70 jaar inwoner van Bennebroek. Prachtig dorp en mooie plek om op te groeien en te wonen.

Volgens Godfried Bomans lag het paradijs in Bennebroek.

En daar is niets tegenin te brengen.

Bennebroek heeft mij veel gegeven en ik wil graag mijn steentje bijdragen om Bennebroek een rustige, groene plek in de drukke Randstad te laten blijven.

Ik maakte deel uit van de gemeenteraad in de tijd dat Bennebroek nog een zelfstandige gemeente was.
In het bedrijfsleven was ik voorzitter van diverse Ondernemingsraden.
Vanaf 2013 ben ik lid van het bestuur van de Dorpsraad.


Alle Bestuurders doen hun activiteiten op strikt vrijwillige basis en ontvangen geen beloning voor hun inzet.