Bestuur Dorpsraad Bennebroek:
 
Theo van Dijk
voorzitter
Marian Timmermans
secretaris

Dick Duijn
penningmeester


 

Roel Schotanus
lid

Gert Jan Timmers
lid

Harald Copier
erelid

Anneke Quispel
erelid
 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Bennebroek is gestart in 2011. In verloop van tijd zijn er enige wisselingen in het bestuur geweest. Na een zittingstermijn van 3 jaar kunnen bestuursleden nog 2 maal weer een nieuwe zittingstermijn van 3 jaar aangaan. Dit is statutair vastgelegd. Benoemingen worden door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd.

 

email: dorpsraadbennebroek@gmail.com