Bestuur Dorpsraad Bennebroek:
 
Anneke Quispel
voorzitter
Theo van Dijk
secretaris

Roel Schotanus
penningmeester

Gert Jan Timmers
lid

Marian Timmermans
lid

 

Harald Copier
erelid
 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Bennebroek is gestart in 2011. In verloop van tijd zijn er enige wisselingen in het bestuur geweest. Na een zittingstermijn van 3 jaar kunnen bestuursleden nog 2 maal weer een nieuwe zittingstermijn van 3 jaar aangaan. Dit is statutair vastgelegd. Benoemingen worden door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd.

 

email: dorpsraadbennebroek@gmail.com

Dorpsraad Bennebroek
per adres:
Grote Sparrenlaan 4
2121 CZ Bennebroek