Beroep tegen bestemmingsplan Park Vogelenzang
09-03-2020 19:31

Inmiddels is bekend geworden dat het bestemmingsplan Park Vogelenzang nog niet onherroepelijk is. Dat komt omdat er beroep tegen het plan is aangetekend door een belanghebbende lees meer ...

Vaststelling bestemmingsplan Park Vogelenzang
12-12-2019 22:19
Op donderdag 12 december 2019 is door de gemeenteraad van Bloemendaal het bestemmingsplan Park Vogelenzang definitief vastgesteld. Jammer genoeg is de door de Dorpraad fel lees meer ...
Commissie Grondgebied
13-11-2019 10:07
Op dinsdag 26 november a.s. zal in de commissie Grondgebied het bestemmingsplan Park Vogelenzang worden besproken. De lees meer ...
Zienswijze dorpsraad Bennebroek
14-05-2019 20:16
14-05-2019 Zienswijze dorpsraad lees meer ...
aannemen ontwerp-bestemmingsplan
14-03-2019 20:22
Op donderdag 14 maart 2019 is het ontwerp-bestemmingsplan door de meerderheid van de gemeenteraad van lees meer ...
Ontwerp-bestemmingsplan
26-02-2019 13:10
26-2-2019 Het ontwerp-bestemmingsplan Park Vogelenzang is nu gereed en zal -na al tweemaal in de commissievergaderingen Grondgebied lees meer ...
Focusgroepvergadering
14-11-2018 13:00
14-11-2018 Op 14 november 2018 heeft weer een Focusgroepvergadering plaatsgevonden. Daarin heeft de Dorpsraad zich met name zeer kritisch uitgelaten over de mogelijke lees meer ...
ontwerp bestemmingsplan
19-08-2018 12:52
18-9-2018 Het ontwerp-bestemmingsplan Park Vogelenzang is nu gereed en is behandeld in de commissie Grondgebied op 18 september 2018. Zeer vele vragen (50!) lees meer ...
Woonzorgvoorziening
21-06-2017 12:51
21-6-2017 Op 21 juni 2017 is de feestelijke start geweest van de realisatie door Zorgbalans van bouw van een nieuwe lees meer ...
Focusgroepen
01-11-2016 20:23
De gemeente had ten behoeve van een goede participatie twee focusgroepen in het leven geroepen om omwonenden en belangstellenden mee te laten denken in het gehele proces. De lees meer ...
Stedenbouwkundig programma van eisen
01-06-2015 20:17
Klik op de afbeelding voor het gehele stedenbouwkundig programma. lees meer ...