Wie zijn wij?

- Home - - Actueel - - Duinpolderweg - - Park Vogelenzang - - Oude Kern - - Schiphol - - Buurtbus - - Dorpsraad, werkwijze - - Wie zijn wij - - Jaarverslagen - - Archief - - Links - - Lid of donateur worden - - De nieuwe privacywet en DRB - - Disclaimer - - Contact -

 

Het bestuur:


 Anneke Quispel - Voorzitter 

Theo van Dijk - Secretaris

 Roel Schotanus Penningmeester


Gert Jan Timmers - Lid Harald Copier - Erelid

 

Wij zoeken nieuwe bestuursleden om ons bestuur te versterken! Omdat wij opkomen voor heel Bennebroek en we uw deskundigheid nodig hebben voor diverse onderwerpen, willen wij het bestuur blijven versterken en vernieuwen. Heeft u bestuurservaring, een expertise of gewoon interesse of wilt als vrijwilliger actief zijn neem dan contact met ons op per email: info@dorpsraadbennebroek.nl

Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Bennebroek is gestart in 2011. In verloop van tijd zijn er enige wisselingen in het bestuur geweest. Na een zittingstermijn van 3 jaar kunnen bestuursleden weer een nieuwe zittingstermijn van 3 jaar aangaan. Dit is statutair vastgelegd. Benoemingen worden door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd.


email: info@dorpsraadbennebroek.nl

Dorpsraad Bennebroek
per adres:
Grote Sparrenlaan 4
2121 CZ Bennebroek