Oude Kern

- Home - - Actueel - - Duinpolderweg - - Park Vogelenzang - - Oude Kern - - Extra tabblad onder constructie - - Buurtbus - - Wie zijn wij - - Werkwijze - - Lid of donateur worden - - Vergaderingen en verslagen - - Contact - - Links - - Disclaimer -


Meerleven - Nieuwbouw

Op het stuk grond dat is vrijgekomen door het verzorgingshuis Meerleven te verplaatsen bouwt Woonzorg Nederland 35 zorgappartementen. Het oude Meerleven was midden op het terrein geplaatst. Alle bewoners hadden een eigen balkon en een ruime toetreding van licht en zon. Niet in het nieuwe gebouw, daar zijn de kamers op de noordwestelijke vleugel donker en somber. Door de nieuwbouw die nu aan de andere kant gerealiseerd wordt, verrijst een hoge muur op korte afstand van het huidige Meerleven. Een ernstige zaak voor de mensen die hier hun laatste jaren doorbrengen. De vraag is of de politiek niet meer zou moeten doen om ook een goede leefomgeving te waarborgen voor deze groep oudere inwoners.
Woonzorg Nederland voert het bebouwingspercentage van het gebied op naar 50%. Samen met de bijbehorende parkeerplaatsen versteent het gebied vrijwel volledig. Dit heeft gevolgen voor de waterhuishouding van de aangrenzende woonwijk. De vijver die in deze woonwijk ligt, heeft nu nog fraaie oevers. De gemeente is genoodzaakt om de oevers af te graven en de vijver te verdiepen.
Meerleven zonsondergang

De bibliotheek en de gemeenteloketten zijn verhuisd

Het Centraal Service Punt voor Burgerzaken bevindt zich aan de Kerklaan in het voormalige gebouw van de Franciscusschool, dat daartoe geheel verbouwd is. Wij zijn verheugd dat het gebouw behouden is en een nieuwe bestemming heeft. Bovendien heeft de bibliotheek er zijn plek gevonden en is er een expositie ruimte. Het is mooi geworden. Hulde aan de gemeente Bloemendaal.

Buiten de Oude Kern kwam op de Bennebroekerlaan ruimte vrij voor nieuwbouw. Het voormalige gemeentehuis en de voormalige bibliotheek hebben plaatsgemaakt voor 10 nieuwe woningen, het project Parkduin. 

St Lucia Klooster en Oude Fransiscusschool

DRB volgt al langere tijd de ontwikkeling rond het St Lucia klooster in Bennebroek. Het initiatief voor de individuele verkoop van appartemen en en herenhuizen is succesvol en de renovatie is grotendeels voltooid. Wij feliciteren de initiatiefnemers met dit mooie resultaat! Zij zorgden voor het behoud van dit monumentale gebouw.

De DRB blijft zich inspannen voor het behoud van het groene karakter van onze dorpskern. Wij waren betrokken in gesprekken met de Gemeente over de kloostermoestuin en binnen(moes) tuin ter hoogte van de gymzaal Oude Franciscusschool. De Gemeente en Franciscusschool hebben dit initiatief overgenomen met een ontwerpwedstrijd. De DRB wenst partijen succes met de ontwikkeling en realisatie.