Park Vogelenzang

- Home - - Actueel - - Duinpolderweg - - Park Vogelenzang - - Oude Kern - - Extra tabblad onder constructie - - Buurtbus - - Wie zijn wij - - Werkwijze - - Lid of donateur worden - - Vergaderingen en verslagen - - Contact - - Links - - Disclaimer -Bouwen op de oude strandwal? Hoe wordt het gebied ingericht? Wat voor woningen worden er gebouwd? 


De gemeente had ten behoeve van een goede participatie twee focusgroepen in het leven geroepen om omwonenden en belangstellenden mee te laten denken in het gehele proces. De Dorpsraad Bennebroek participeert. De Focusgroep "Ontwikkeling Plangebied" richt zich op de stedenbouwkundige invulling.


De Focusgroep "Supermarkt" was destijds betrokken bij het onderzoek over het al dan niet realiseren van een supermarkt op het terrein. In het gemeentelijke rapport 'Beoordeling verplaatsing AH naar Park Vogelenzang' concludeert de gemeente  dat zij geen aanleiding ziet de supermarkt te verplaatsen van de Schoollaan naar Park Vogelenzang.

Het afgelopen jaar hebben er 7 constructieve gesprekken plaatsgevonden met de Focusgroep "Ontwikkeling Plangebied" -die bestaat uit omwonenden en betrokken partijen zoals de Dorpsraad- en de makers van het Stedebouwkundig Plan en GGZinGeest en de gemeente Bloemendaal. Daar zijn we erg blij mee. Het is een mooi gebied dat een goede invulling verdient. Inmiddels is, mede door de input van de Focusgroep, een stedebouwkundig plan gerealiseerd.

De Dorpsraad volgt de ontwikkeling nauwlettend door actieve deelname aan de Focusgroep 'Ontwikkeling Plangebied'.

Onder Actueel vindt u de laatste ontwikkelingen rond dit plan.


 

 

 

In januari 2017 is het Stedebouwkundig Plan vastgesteld door de raad van de gemeente Bloemendaal. Een concept-bestemmingsplan is nu in de maak bij de gemeente.

Op 21 juni jl. is de feestelijke start geweest van de realisatie door Zorgbalans van bouw van een nieuwe woonzorgvoorziening op het Park Vogelenzang. De nieuwbouw bestaat uit twee gebouwen met elk 32 studio’s voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. De verwachting is dat de gebouwen medio 2018 in gebruik kunnen worden genomen.