Dorpsraad Bennebroek

- Home - - Actueel - - Duinpolderweg - - Park Vogelenzang - - Oude Kern - - Wie zijn wij - - Werkwijze - - Lid of donateur worden - - Vergaderingen en verslagen - - Buurtbus - - Contact - - Links - - Disclaimer -

fotocollage

De Vereniging Dorpsraad Bennebroek is van alle Bennebroekers! Veel inwoners zijn al lid. Inwoners met een betrokken leefstijl die bewuste keuzes maken. Zo hebben we invloed op de toekomst van Bennebroek.

U vindt ons ook op:


 

 

Op 15 november is er een Algemene LedenVergadering in 't Trefpunt, Akonietenplein 1, Bennebroek. Inloop vanaf 19:30u. Wij praten u alvast bij in de Nieuwsbrief van september 2016.

De fractie van 50PLUS in de Provincliale Staten in Zuid-Holland is een petitie gestart vanwege het ontbreken van nut en noodzaak van de Duinpolderweg. Als u wilt tekenen doe dat snel. De petitie is te vinden op https://petities.nl/petitions/geen-duinpolderweg?locale=nl.

Huidige plannen van de Gemeente Bloemendaal en en de provincie Noord-Holland

  • Plannen voor een vierbaanssnelweg (verbinding N206-A4) langs onze zuidelijke dorpsgrens, de Duinpolderweg. Het nut en de noodzaak van deze weg lijken niet aantoonbaar. Lees meer op Duinpolderweg. Het spant erom.
  • Verder dichtbouwen van de Oude Kern - onder andere de plannen van Woonzorg Nederland met Meerleven. Lees meer op Oude Kern.
  • De ontwikkeling van het GGZ terrein, omgedoopt tot Park Vogelenzang, is actueel geworden, wij houden de vinger aan de pols.
  • Ook zaken zoals het openbaar vervoer en de renovatie van de Trambrugmaken uw mening noodzakelijk!

Ons belang is voor heel Bennebroek

Om op te komen voor ons dorp in zijn geheel is in 2011 de Vereniging Meerwijk overgegaan in de Dorpsraad Bennebroek. Adriana Bakker heeft hiervoor het initiatief genomen. Zij was de eerste voorzitter van de vereniging Dorpsraad Bennebroek.

De leden hebben de afgelopen jaren veel bijgedragen aan het behoud van het groene en cultuurhistorische karakter van ons dorp. En die betrokken leefstijl is nu belangrijker dan ooit. De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk door diverse plannen van gemeente en provincie.

Dus uw steun is hard nodig. Wacht niet, doe net als de andere Bennebroekers en word lid!

De Dorpsraad wil u als inwoner graag betrekken bij wat we doen. Hoe groter het draagvlak, hoe sterker we staan.

Wij bedanken de leden en donateurs voor hun steun en vertrouwen.

Een beknopte geschiedenis van Bennebroek (website).