Dorpsraad Bennebroek

- Home - - Actueel - - Duinpolderweg - - Park Vogelenzang - - Oude Kern - - Wie zijn wij - - Werkwijze - - Lid of donateur worden - - Vergaderingen en verslagen - - Buurtbus - - Contact - - Links - - Disclaimer -

fotocollage

De Vereniging Dorpsraad Bennebroek is van alle Bennebroekers! Veel inwoners zijn lid. Inwoners met een betrokken leefstijl die bewuste keuzes maken voor een prettige en veilige leefomgeving.


 

 


ALGEMENE LEDENVERGADERING op dinsdag 14 november a.s.

Op 14 november zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad Bennebroek gehouden worden. Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur in het Trefpunt, Akonietenplein in Bennebroek. Leden en ook niet-leden van harte welkom!!

Zie voor agenda onder "Actueel".


Huidige plannen van de Gemeente Bloemendaal

  • De ontwikkeling van het GGZ terrein, omgedoopt tot Park Vogelenzang, is actueel geworden. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en hebben daarom ook zitting in de Focusgroep.
  • Verder dichtbouwen van de Oude Kern, de bouwactiviteiten van Woonzorg Nederland bij Meerleven. Lees meer op Oude Kern.

Plannen van de Provincies Noord en Zuid-Holland:

  • Aanleg van een vierbaanssnelweg (verbinding N206-A4) langs onze zuidelijke dorpsgrens, de Duinpolderweg. Het spant erom. Het nut en de noodzaak van deze weg lijken niet aantoonbaar. Toch wordt doorgezet. Lees meer op Duinpolderweg.

Ons belang is voor heel Bennebroek

Om op te komen voor heel Bennebroek is in 2011 de Vereniging Meerwijk overgegaan in de Dorpsraad Bennebroek. Adriana Bakker heeft hiervoor het initiatief genomen. Zij was de eerste voorzitter van de vereniging Dorpsraad Bennebroek.

De leden hebben de afgelopen jaren veel bijgedragen aan het behoud van het groene en cultuurhistorische karakter van ons dorp. En die betrokkenheid is nu belangrijker dan ooit. De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk door diverse plannen van gemeente en provincie.

Dus uw steun is hard nodig. Wacht niet, doe net als de andere Bennebroekers en word lid!

De Dorpsraad wil u als inwoner graag betrekken bij wat we doen. Hoe groter het draagvlak, hoe sterker we staan.

Wij danken de leden en donateurs voor hun steun en vertrouwen.

Een beknopte geschiedenis van Bennebroek (website).