Contact

- Home - - Actueel - - Duinpolderweg - - Park Vogelenzang - - Oude Kern - - Schiphol - - Buurtbus - - Dorpsraad, werkwijze - - Wie zijn wij - - Jaarverslagen - - Archief - - Links - - Lid of donateur worden - - De nieuwe privacywet en DRB - - Disclaimer - - Contact -

Correspondentie met betrekking tot de Dorpsraad Bennebroek graag bij voor­keur per e-mail aan

info@dorpsraadbennebroek.nl

of anders schriftelijk:

Dorpsraad Bennebroek
p/a Grote Sparrenlaan 4
2121 CZ Bennebroek

 

KvK/Handelsregister 

De Dorpsraad Bennebroek staat ingeschreven in het handelsregsiter bij Kamer van Koophandel onder nummer 34132392.
U kunt op de KvK website een kopie van de stukken verkrijgen.

ANBI

DRB heeft als vereniging een ANBI status - Algemeen Nut Beogende Instelling. Ons fiscaal nummer is : 8122.92.352. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Donaties en schenkingen mogen worden verrekend met de inkomstenbelasting.  Zie verder : www.belastingdienst.nl

Bankrekeningnr

ING-rekeningnummer IBAN : NL80INGB0008522067 t.n.v. Dorpsraad Bennebroek, Bennebroek