Vergaderingen

- Home - - Actueel - - Duinpolderweg - - Park Vogelenzang - - Oude Kern - - Extra tabblad onder constructie - - Buurtbus - - Wie zijn wij - - Werkwijze - - Lid of donateur worden - - Vergaderingen en verslagen - - Contact - - Links - - Disclaimer -

Notulen en Jaarverslagen

NB de presentatie op de jaarlijkse ALV dient als jaarverslag. Hierin vindt u ook het financiële jaarverslag.