Vergaderingen

- Home - - Actueel - - Duinpolderweg - - Park Vogelenzang - - Oude Kern - - Schiphol - - Buurtbus - - Wie zijn wij - - Werkwijze - - Lid of donateur worden - - Vergaderingen en verslagen - - Archief - - Contact - - Links - - Disclaimer - - De nieuwe privacywet en DRB -

Notulen en Jaarverslagen

 


Verslag ALV Dorpsraad Bennebroek, d.d. 11 januari 2018


De ALV stond deze keer in het teken van de laatste ontwikkelingen rond de Duinpolderweg. Bestuurslid Anneke Quispel, die vanuit de Dorpsraad zitting heeft in de Adviesraad, praatte de aanwezigen uitvoerig bij en zette de voor- en nadelen van de verschillende tracé's nauwkeurig op een rij. Dit leidde vervolgens tot een uitgebreide en soms verhitte discusse tussen de aanwezigen, waaronder de Bloemendaalse wethouder Richard Kruijswijk (Ruimtelijke Ordening) en VVD-raadslid Peter Boeijink. Het laatste nieuws kunt u lezen onder het kopje Duinpolderweg op deze website.                                                                                                             


Ook de financiële situatie van de Dorpsraad werd onder de loep genomen. Penningmeester Roel Schotanus gaf duidelijk tekst en uitleg.


Tenslotte gaf de Bennebroekse wetenschapsjournaliste Nienke Beintema een boeiende presentatie met veel foto's over de poolgebieden. Zelf nam ze deel aan onder meer een expeditie naar Spitsbergen. En schreef het boek De Poolgebieden. Ook legde ze uit waarom ijsberen geen pinguïns eten: omdat ijsberen alleen op de Noordpool en de zwart-witte vogels alleen op de Zuidpool voorkomen!


De avond in Het Trefunt werd met een zeer geanimeerde borrel besloten.  


NB de presentatie op de jaarlijkse ALV dient als jaarverslag. Hierin vindt u ook het financiële jaarverslag.